Daily Archives: 2019. gada 14. jūnijs

Aplūkojama fotoreportāža no biedrības „JAVIR” radošajām darbnīcām

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojoša biedrība “JAVIR” 7.jūnijā organizēja un vadīja rādošās darbnīcas bērniem. Turpināt lasīt

Kādas atziņas guvuši Zemgales NVO foruma dalībnieki no Jēkabpils?

Latvijas Lauku kopienu parlamenta priekšvārdā, 5. jūnijā, notika Zemgales NVO Forums ,,Zināšanu un prasmju klasteris’’, kur dalībniekiem bija iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes, veicināt savu izaugsmi un darba efektivitāti. Turpināt lasīt