Pasākumā „Manas pirmās vēlēšanas” jauniešus rosina izdarīt savu izvēli

Lai rosinātu jauniešus būt pilsoniski atbildīgiem, 7. maijā Jēkabpils vēsturiskās bankas ēkā, Pormaļa ielā 11, norisinājās EURODESK tīkla reģionālā koordinatora biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” organizēts pasākums “Manas pirmās vēlēšanas”.

Pasākumu apmeklēja vairāk kā 40 jaunieši (17-18 gadi) no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 3.vidusskolas.

Jauniešus uzrunāja Jēkabpils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Upmace, kura iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu aktualitātēm, norisi un noteikumiem, tādējādi mudinot jauniešus apmeklēt Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas notiks 2019. gada 25. maijā.

Par jauniešu iespējām Eiropā un jaunatnes organizāciju aktivitātēm, kuru ietvaros tiek sniegtas iespējas iesaistīties arī brīvprātīgajā darbā, izklāstu sniedza pārstāve no ‘’Jēkabpils NVO resursu centra’’ kā reģionālais Eurodesk koordinators. Sarunas gaitā viņa iepazīstināja ar Eurodesk aktualitātēm, Eiropas Jaunatnes portālu, Erasmus + programmas un Eiropas Solidaritātes korpusa iespējām. Vairums no klātesošajiem jauniešiem iepriekš nebija dzirdējuši par plašajām iespējām, kuras pieejamas teju ikvienam jaunietim, un bija pat pārsteigti, ka tādas pastāv. Bet, piemēram, Eiropas brīvprātīgais darbs jeb iespēja doties uz noteiktu laiku uz citu Eiropas valsti apmaksātā brīvprātīgajā darbā ļoti daudzus klātesošos jauniešus vilināja.

Jau brīvākā un neformālākā gaisotnē diskusijās par līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās ar klātesošajiem iesaistījās biedrības “Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels. Viņš veiksmīgi pievērsa jauniešu uzmanību, diskusijās un piemēros minot Latvijā visiem zināmas situācijas un personas. Eksperta vadībā pasākuma dalībnieki izspēlēja simulācijas spēli. Katrai no 7 komandām, tika uzdots izanalizēt Latvijas partiju programmas ar mērķi iegūt priekšnojautu par partiju darbu un to solījumiem pirms vēlēšanām, tādējādi „izzīlējot” sev tuvāko EP vēlēšanu kandidātu, par kuru ‘’atdot savu balsi”. Visi klātesošie gan jaunieši, gan skolotāji atzina, ka parasti tik rūpīgi nepēta vēlēšanu programmas, un nez vai būtu arī pētījuši pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, bet šis pasākums šādu iespēju sniedza.

Ne velti pasākuma sauklis bija #ŠoreizEsBalsošu, jo tā nobeigumā E.Muktupāvels kopā ar klātesošajiem pārliecinājās, ka nav iemeslu, lai nespētu nobalsot, un pilngadīgie jaunieši ar pārliecību apgalvoja, ka to arī darīs! Lai gan pasākuma pirmajās minūtēs vēl nebija pārliecināti vai vispār ir nozīme doties vēlēt. Līdz ar to pasākuma galvenais mērķis – pārliecināt jauniešus, ka katra balss ir svarīga un nedrīkst palikt malā stāvot – tika sasniegts. Tāpat arī jaunieši uzzināja, ka bez vēlēšanām pastāv vēl arī citas līdzdalības formas sabiedriskajā dzīvē, kā piemēram, brīvprātīgais darbs, labdarība, diskutēšana, kampaņas, biedrošanās u.c.

Pasākumu finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Informāciju sagatavoja
Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”
projektu asistentes Santa Kūlīte,
Elīna Silakrankere