Lauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 6. kārtu!

Jēkabpils NVO resursu centrs informē, ka biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Finansējuma piešķiršana paredzēta:

  1. Rīcībai „ Darbs un pārticība” – EUR 473 000.45
  2. Rīcībai “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana” – EUR 125 000.00
  3. Rīcībai “Sākums” – EUR 70 000.00
  4. Rīcībai “Sakārtota un droša dzīves vide” – EUR 69 187.49
  5. Rīcībai “Vienota tēla veidošana LP “Sēlija” teritorijai – EUR 27 000.00
  6. Rīcībai “Veselīga dzīves vide” – EUR 114 277.11
  7. Rīcībai “Spilgta un apgarota dzīves vide” – EUR 61 622.32
  8. Rīcībai “Radošās rezidences” – EUR 45 000.00
  9. Rīcībai “Apmācību nodarbības” – EUR 18 000.00
  10. Rīcībai “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”- EUR 56 732.67

Kopumā  mūsu teritorijas attīstībai šai kārtā būs pieejami  EUR 1 059 820.04

No tiem uzņēmējdarbības attīstībai – EUR 668 000.45

Projektu pieņemšana notiks no 3.jūnija līdz 3.jūlijam, un iesniegt tos varēs tikai elektroniskās pieteikšanās sistēmā( EPS).

Pilns sludinājuma teksts pievienots šeit.

Lūdzam ieplānot laiku informatīvajam semināram par projektu sagatavošanu un iesniegšanu! Seminārs notiks 15.maijā pl. 11 00 Biržu tautas namā.

Individuālās konsultācijas nodrošina Lauku partnerība „Sēlija”.

Jautājiet:

Skaidrītei Medveckai: t.26590325, e –pasts: sk_medvecka@inbox.lv

Ievai Jātniecei: t.29548967, e –pasts: ieva.jatniece@inbox.lv

Sagatavots pēc mājaslapā www.partneribaselija.lv pieejamās informācijas
Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs