Aicinām iesniegt projektus vairākos Latvijas vides aizsardzības fonda konkursos, kuru vadlīnija ir „Atbildīgs dzīvesveids”

Jēkabpils NVO resursu centrs informē  biedroorganizācijas, ka Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projektu konkursus finansējuma saņemšanai vairākās aktivitātēs, kuru vadlīnija ir „Atbildīgs dzīvesveids”.

Projektu aktivitātēm jānodrošina, lai tiek veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Projektu iesniegšanas termiņš 21. un 28.jūnijs.

Atbalstāmās aktivitātes:

  1. „Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu” (iesniegšanas termiņš 28.06.2019.);
  2. „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos” (iesniegšanas termiņš 28.06.2019.);
  3. „Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana” (iesniegšanas termiņš 21.06.2019.);
  4. „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi” (iesniegšanas termiņš 28.06.2019.)

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami šeit.

Aicinām Jēkabpils biedrības, kurām ir svarīga klimata pārmaiņu un vides problēmu risināšana, iesniegt savus pieteikumus konkursā.

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs