Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild SIA ‘’Jēkabpils ūdens’’

Noteikti būsiet pamanījuši, ka katru mēnesi Jēkabpils NVO resursu centrs organizē informatīvo dienu – iespēju klātienē diskutēt un uzdot jautājumus dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ieņem būtisku lomu Jēkabpils  iedzīvotāju ikdienā. 16. aprīlī notika Info diena, kurā atbildēt uz jautājumiem bija uzaicināts SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Mihails Aleksejevs.

M.Aleksejevs informēja, ka SIA ‘’Jēkabpils ūdens’’ patstāvīgi strādā pilsētas labā, nemitīgi veicot uzlabojumus savā darbībā. Kā nesenākais un būtiskākais tika minēts elektronisko norēķinu sistēmas ieviešana, atvieglojot rādījumu iesniegšanu. Izveidota arī jauna mājas lapa www.jekabpilsudens.lv, kurā iespējams atrast visu nepieciešamo informāciju, kā arī nodot skaitītāju rādījumus. Tika uzsvērts arī tas, ka tiem, kuriem sagādā grūtības elektronisko norēķinu sistēma, vai rada kādas neskaidrības, var griezties pie pakalpojuma sniedzēja un saņemt konsultāciju.

Ūdens skaitītāju maiņa.

Iedzīvotāju vidū bija jūtams satraukums un neizpratne par to, kāpēc viņiem ir jāmaina skaitītāji un jāmaksā par to no savas kabatas. M.Aleksejevs skaidroja, ka pastāv Ministru kabineta noteikumi, kuri paredz, ka ūdens skaitītāju maiņa notiek reizi četros gados. Uzņēmums no savas puses nodrošina pilnu servisu, kas nepieciešams šo skaitītāju maiņai, tādējādi piedāvājot iedzīvotājiem izdevīgāko risinājumu.

Ūdens kvalitātes monitorings

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem par ūdens kvalitāti pilsētā, M.Aleksejevs skaidroja, ka regulāri, katru nedēļu, noteiktos punktos visā pilsētā tiek veikts ūdens ķīmiskais un bioloģiskais monitorings, kuru veic laboratorijas darbinieki. Kā arī minēja, ka visai pilsētai ūdens tiek piegādāts no pieciem urbumiem, kuri atrodas Veseļos.

Diskusijas dalībniekiem bija iespēja uzzināt dažādus informatīvos jaunumus, kuri saistīti ar SIA „Jēkabpils ūdens”, kā arī uzdot vēl citus jautājumus. Jēkabpils NVO resursu centra organizētās Info dienas regulāri ir plaši apmeklētas un sniedz izzinošu informāciju, kā arī iespēju iedzīvotājiem izteikt savus ierosinājumus un iesaistīties dažādu jautājumu risināšanā.

Ja arī Tev ir vēlme iesaistīties šādās diskusijās, un, iespējams, ierosināt uzlabojumus, tad pievienojies mums jau maijā, kad notiks nākamā Info diena.

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs