NVO aktualitātes no 8. līdz 14. aprīlim

Tikai aprīlī akcija: Grāmatas OTRĀ ELPA !
Atnes grāmatas uz Brīvības ielu 45, Jēkabpils, 2 stāvu.

16. aprīlī notiks ikmēneša Info diena – SIA ‘’Jēkabpils ūdens’’ pārstāvji.

Pirmdien, 8. aprīlis

no plkst.10.00  “Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā”. Individuālas nodarbības dienas centra “Kopā būt” apmeklētājiem. Vada Maira.
plkst.10.00 un visu nedēļu Biedrībā “Cerību sala” līdz 13.00 un 15.00 – 18.00 lieldienu radošās darbnīcas!
plkst.10.00 Jēkabpils Invalīdu biedrībā rokdarbi – šūšanas nodarbības un sveču dekorēšanas dažādās tehnikas. Vada Raisa.
no plkst.15.00 -19.00 Dienas centra “Kopā būt” kokapstrādes nodarbības, īpaši aicinātas  ģimenes ar bērniem (no 11gadiem). Iepriekšēja pieteikšanās. Vada galdnieks Dainis.
no plkst.16.00-17.00 Hip–Hop dejas jauniešiem. Vada Dāniels

Otrdien, 9. aprīlis

no plkst.09.00 -13.00 biedrībā „Ūdenszīmes” Kaldabruņas skola, regulāri atvērto durvju dienas.
plkst.10.00 Dienas centrā “Kopā būt” tiekas Dāmu klubiņa aktīvistes.
plkst.10.00 Jēkabpils Invalīdu biedrībā rokdarbi – šūšanas nodarbības, sveču dekorēšanas dažādās tehnikas.  Vada Raisa.
plkst.12.00 Kā ik katru otrdienu, biedrības Sasaiste“ dejotājas – grupas “Dejo vesels” mēģinājumi.
plkst.16.00 Erasmus+ programmas “Volunteer’s discovery” projekta dalībnieku  fotomirkļu izstādes ‘’ Brīvpratīgais. 365 dienas atklāšana’’, Brīvības ielā 45 Jēkabpils kāpņu telpā.

Trešdien, 10. aprīlis
plkst.10.00 Pēdējās ANGĻU VALODAS apmācības Dienas centra “Kopa būt” apmeklētājiem (ar nelielām vai bez priekšzināšanām), vada Erasmus+ programmas projekta dalībniece Ani no Armēnijas.
plkst.11.00 ANGĻU VALODAS apmācības Dienas centra “Kopa būt” apmeklētājiem (ar priekšzināšanām), vada Erasmus+ programmas projekta dalībniece Ani no Armēnijas.
plkst.14.00 “Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā”. Individuālas nodarbības dienas centra “Kopā būt” apmeklētājiem. Vada Maira.
no plkst.15.00  Dienas centra “Kopā būt” kokapstrādes nodarbības, īpaši aicinātas  ģimenes ar bērniem (no 11 gadiem). Iepriekšēja pieteikšanās. Vada galdnieks Dainis.

Pirmdien, otrdien, trešdien Jēkabpils Invalīdu biedrībā no 10.00-13.00 darbojas veļas mazgātuve maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Ceturtdien, 11. aprīlis

Rīgā notiek Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finanšu ilgtspēju un sabiedriskā labuma organizāciju tiesisko regulējumu, kurā plānots skatīt Tiesību ministrijas Valsts tiesību departamenta sākotnējo variantu likuma redakcijai par atviegloto nevalstisko organizāciju likvidāciju, un sagatavoto priekšlikumu kopumu Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektam
plkst.11.00 Praktisko iemaņu apgūšanas nodarbības „Zini-dari” Dienas centra „Kopā būt” apmeklētājiem. Gatavojamies Lieldienām. Darināsim dekoru – zaķīti no zeķes vai auduma. Vada Linda.
no plkst.13.00 Dienas centrā “Kopā būt” brīvais apmeklējums.
plkst.14.00 “Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā”. Individuālas nodarbības dienas centra “Kopā būt” apmeklētājiem. Vada Maira.
plkst.17.15 poļu valodas nodarbības. Vada Erasmus+ programmas projekta brīvprātīgā no Polijas Marta.

Piektdien, 12. aprīlis

Rīgā notiks 13. Saeimas un NVO foruma organizatoru tikšanās, lai izskatītu NVO aptaujas par vēlamajām foruma tēmām rezultātiem, vienoties, kā rezultātus iekļaut darba kārtībā un precizēt pasākuma formātu.

no plkst.09.00-13.00 biedrībā „Ūdenszīmes”, Kaldabruņas skola, regulāri atvērto durvju dienas.
plkst.10.00 Dienas centrā “Kopā būt” galda spēles SCRBABBLE turnīrs.
no plkst.10.15 un 13.05 Jelgavas ģimnāzijās var piedalīties  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu Atklātajās stundās ‘’ Vai jaunieši ir gatavi #EiropasVēlēšanas2019?.’’ Vai Eiropā tiek sadzirdēta visas Latvijas un arī Zemgales reģiona balss? Ieskaties: http://zemgalei.lv/lv/zinas/vai-jauniesi-ir-gatavi-eiropasvelesanas2019/
no plkst.13.00 Individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā, kā arī var pieteikties komunālo maksājumu elektronisko rēķinu saņemšanas apmācībai.

Sestdien, 13. aprīlis

No plkst. 15.00 Biedrība  ‘’Brīvības gari’’ kluba mājas atklāšanas ballīte. Zvanītāju iela 72, Jēkabpils.

**** Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība SR Dienas centrs “Kopā būt”. Adrese: Jaunā iela 39i, Jēkabpils