Jēkabpils NVO resursu centru uzņem LSUA biedru sastāvā

Turpinām augt, attīstīties, pieņemt jaunus izaicinājumus un stiprināties, tādēļ ar prieku varam paziņot, ka Jēkabpils NVO resursu centrs ar visu tās pavadošo sastāvu aprīļa sākumā tika uzņemts Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) biedru sastāvā.

Ciešāka sadarbība ar LSUA aizsākās jau pērn NVO fonda projektā, organizējot divus seminārus un diskusiju par sociālās uzņēmējdarbības tēmu.

Kas ir LSUA?

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. LSUA apvieno līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls un paši ir gatavi arī piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā.

Ar ko nodarbojas LSUA?

  1. Interešu aizstāvība lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī.
  2. Biedru kapacitātes uzlabošana, pieredzes un zināšanu apmaiņas platformas veidošana.
  3. Sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību.

Vairāk par LSUA lasiet www.socialauznemejdarbiba.lv.

Priecājamies, ka varēsim darīt labas lietas kopā sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā!

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs