Izsludināts projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai”

Jēkabpils NVO resursu centrs informē, ka izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas atklāts projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai”

Šī ir lieliska iespēja 8 jaunatnes organizācijām saņemt atbalstu, to iniciatīvu īstenošanai un darbības nodrošināšanai.

Konkursa mērķis: nodrošināt jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 29. aprīlis.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt – jaunatnes organizācija:

  • kura atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12.panta otrajā daļā noteiktajam;
  • kurai nav apstiprināts projekts un nav noslēgts līgums par atbalstu darbības nodrošināšanai Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 2. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai” paredzētā konkursa ietvaros.
  • Jaunatnes organizācijai jābūt ierakstītai jaunatnes organizāciju sarakstā. Vairāk informācijas, lūdzam, skatīt šeit.

Projektā atbalstāmās aktivitātes:

  1. aktivitātes, kas vērstas uz visiem jauniešiem vienlīdzīgas piekļuves jaunatnes organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām nodrošināšanu:
  2. pamatlīdzekļu iegāde projektā plānoto mērķu sasniegšanai.

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 3500.00 EUR.

2019.gada 9. aprīlī tiešsaistē plkst. 13.00 norisināsies informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu. Lai piedalītos seminārā, iepriekš jāreģistrējas šeit.

Projekta īstenošanas uzsākšanas datums – no 2019. gada 7. jūnija. Projekta īstenošanas noslēguma datums – līdz 2020. gada 5. jūnijam.

Plašāka informācija par projekta iesniegšanu šeit.

Plašāku informāciju par konkursu meklējiet šeit.

Pēc JSPA mājaslapā pieejamās informācijas sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs