Eiropas Jam Session Jēkabpilī

Piektdienas vakarā, 5.aprīlī, ne pirmo reizi Jēkabpilī bija sabraukuši vairāki Eiropas brīvprātīgā darba programmas Erasmus+ jaunieši, kuri dzīvo un strādā citās Latvijas pilsētās. Šoreiz viņi kopā ar Jēkabpilī dzīvojošajiem EBD programmas Erasmus+ projekta „Volunteer’s discovery” jauniešiem bija noorganizējuši Eiropas brīvprātīgo jauniešu multikulturālu muzikālās improvizācijas vakaru „EIROPAS JAM SESSION”” bārā „Lūšu krogs”. Pasākumu apmeklēja arī vairāki vietējie iedzīvotāji, savos improvizētajos priekšnesumos izmantojot latviešu folkloras dziesmas.

Dziesmas dažādās valodās un dejas visa vakara garumā, smiekli un jautrība, brīva un nepiespiesta atmosfēra, iespēja sadziedāties un aizraut citus – tā un vēl raibāk tika pavadīts šis muzikālais vakars. Jaunieši ir neierasti atraktīvi un katram piemīt savs talants. Mūzika un dziedāšana ir sirdslieta gandrīz teju katram no programmas jauniešiem. Enerģijas lādiņš, pozitīvisms un radošums, ko sniedza šie jaunieši, radīja citādu redzējumu uz ikdienas ierasto lietu kārtību, un apveltīja ar darba sparu turpmākajai nedēļai.

Mēs lepojamies, ka Jēkabpils NVO resursu centrs un mūsu pilsēta ir vieta, kur grib pulcēties dažādu kultūru pārstāvji, priecājamies, ka viņi šeit atgriežas un, ka viņiem patīk šeit sanākt kopā, iedvesmoties un iedvesmot arī pārējos.

Mudinām arī Jēkabpils jauniešus izmantot daudzpusīgās iespējas, gan iesaistīties mūsu kopīgi veidotajos pasākumos, gan pašiem veidot šādus pasākumus, kā arī lūkoties pēc sev tīkamas iespējas dažādajās Eiropas jauniešiem piedāvātajās programmās.

Kā arī izsakām pateicību “Lūšu kroga” komandai par atsaucību, sadarbību un viesmīlību šī pasākuma organizēšanā.

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs