Darba ar jaunatni pieredzes apmaiņas brauciens

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta „#runaarmanijekabpils” ietvaros organizē pieredzes apmaiņas braucienu jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un vietējiem lēmumu pieņēmējiem uz jauniešu organizācijām un pašvaldībām Latvijā, lai smeltos pieredzi darbam ar jauniešiem Jēkabpilī nākotnē.

Brauciens paredzēts 7.maijā un tā laikā paredzēts apmeklēt:

  • Madonas novada Bērzaunē mītošo biedrību Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts”, kuras mērķis ir radīt vietu bērnu un jauniešu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai;
  • Madonas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru „KUBS”, kas paredzēts saturīga jauniešu brīvā laika pavadīšanai, konsultāciju un atbalsta sniegšanai jauniešu projektu realizācijai;
  • Radošo industriju centru – Koprades māju Skola6 – tikšanās vietu tiem, kuri vēlas aktīvi darboties Cēsīs;
  • Cēsu jauniešu domi, kas aktīvi un radoši veicina jauniešu dzīvi Cēsu pilsētā.

Maira Tropa
Jēkabpils NVO resursu centrs

Projekts “#runaarmanijekabpils” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros