Starptautisku projektu dalībnieki tiek aicināti iesaistīties “EuroPeers” tīklā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus ar pieredzi Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos pieteikties “EuroPeers” jeb vienaudžu izglītotāju tīklā.

Pirmās mācības jauniešiem vecumā no 16 līdz 30+ gadiem notiks 29. un 30. martā Ķeguma novadā.

Vienaudžu izglītotāju tīkla “EuroPeers” jauniešiem JSPA regulāri nodrošinās nepieciešamo prasmju apguvi bezmaksas vietējā un arī starptautiskā līmeņa mācībās un informatīvos materiālus par jauniešu iespējām Eiropas programmās.

“EuroPeers” jauniešu dalība projektā ir brīvprātīga, finansiāls atbalsts pasākumu organizēšanai netiek nodrošināts.

Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots, priekšroka tiks dota motivētiem pretendentiem, kuriem būs plašāka pieredze programmās “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” un konkrētas idejas pasākumiem, kurus dalībnieki vēlas organizēt vienaudžiem.

Pieteikšanās šeit līdz 17.martam. Piesakoties mācībām, jaunietis apņemas tajās piedalīties abas mācību dienas.

Ja arī Tu kādreiz esi piedalījies kāda no šiem starptautiskajiem projektiem, tad piesakies un gūsti sev vērtīgas zināšanas!

Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs