Nosvinēti Masļeņicas svētki Jēkabpilī

Sestdien, 9.martā, Jēkabpilī notika tradicionālie “Masļeņicas” jeb  ziemas pavadīšanas svētki, kurus organizēja Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik” ar pilsētas pašvaldības un kultūras pārvaldes atbalstu.

Pasākumu ieskandināja “Masļeņicas” dziesmas un dejas, Jēkabpils 2.vidusskolas audzēkņi uzstājās ar brīnišķīgu uzvedumu. Svētkiem pievienojās arī Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” un ukraiņu biedrība “Javir”. Bērni piedalījās rotaļās, kuras organizēja biedrība “Rodņik” un jauniešu biedrība “Restart.lv”. Protams, neizpalika arī bez tradicionālā cienasta – pankūkām un karstas tējas.

Pasākuma vadītāji salīdzināja slāvu un latviešu ziemas pavadīšanas tradīcijas un nonāca pie slēdziena, ka gan “Masļeņicai” gan “Meteņiem” ir daudz kopīga: mūsu senie senči priecājās par pavasara atnākšanau, centās jautri un saudzīgi aizvadīt ziemu, dedzināja salmu lelli – ziemas simbolu, un apdāvināja bērnus ar dāvanām.

Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik” izsaka pateicību visiem svētku dalībniekiem, uzņēmējiem, pilsētas pašvaldībai par atbalstu, kā arī skatītājiem – par labo garastāvokli!

Diana Rodionova
Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”