Izziņota pieteikšanās Forum Synergies apmaiņas programmā

Latvijas Lauku forums un Forum Synergies izziņojis apmaiņas programmu jauniešiem Ilgtspējīgas lauku attīstības veicināšanai.

Tiek meklētas organizācijas un uzņēmēji, kas darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību, kā arī jaunieši līdz 30 gadu vecumam (ieskaitot) ar vēlmi un/vai pieredzi ilgtspējīgas lauku attīstības jautājumos.

FS Scholarship 2019 periods sāksies aprīlī un noslēgsies novembrī ar iespēju dalībniekiem piedalīties Eiropas Lauku Parlamentā un Eiropas Lauku Jauniešu Parlamentā.

Pieteikumu anketas jauniešiem šeit un organizācijām šeit.

Apmaiņas programmas ietvaros paredzētas stipendijas gan organizācijām/uzņēmējiem, kuras jauniešus uzņems, gan pašiem jauniešiem.

Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs