Informatīvajā dienā iedzīvotāji diskutē ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”

Otrdien, 19. martā, Dienas centrā „Kopā būt”, Jaunajā ielā 39i, norisinājās Jēkabpils NVO resursu centra organizētā ikmēneša Informatīvā diena, kurā atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem bija aicināti SIA „Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Gādmane.

Iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, kuri viņiem ir neskaidri, un sniegt savus ierosinājumus, tādēļ vairāki apmeklētāji šo Informatīvo dienu apmeklēja mērķtiecīgi un jau iepriekš bija sagatavojušies izklāstīt savas neskaidrības.

Atkritumu cenas veidošanās un to šķirošana

Diskusijas gaitā atklājās vairākas problēmas, kuras skar pilsētas iedzīvotājus,  galvenā no tām ir atkritumu cenas un to veidošanās. Vairumam nav saprotams, kādēļ atkritumu izvešanas cena tiek rēķināta pēc dzīvesvietā deklarēto personu skaita. Uz šo pretenziju Jānis Hauka norādīja, ka šī sistēma ir populārākā, taču tā nav obligāta.  Iedzīvotājiem ir iespēja savā starpā vienoties par citu sistēmu, taču iniciatīvai ir jānāk no pašu puses. Ar saviem ieteikumiem un iesniegumu, kurā apliecināts, ka visi iesaistītie dzīvokļu īpašnieki tam piekrīt, pēcāk var griezties SIA „Jēkabpils pakalpojumi” un viņi šo aprēķina sistēmu izmainīs.

Turpinot šo tematu, SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi” pārstāvji arī uzsvēra, ka atkritumu izvešanas cenu ir iespējams samazināt, taču sabiedrībai ir tajā jāiesaistās tiešā veidā, proti – ATKRITUMI IR JĀŠĶIRO! Tas ir ļoti būtiski, jo šķirotie atkritumi tiek izvesti bez maksas, savukārt, ja zaļajos konteineros tiek samest pilnīgi viss, kas vairs nav vajadzīgs, tad tajos nonāk arī visi tie atkritumi, kuri tiktu izvesti bez maksas – papīrs, metāls, stikls, plastmasa, un atkritumu svars līdz ar to ir daudz lielāks. Jānis Hauka arī atgādināja, ka atkritumu konteinerus vajadzētu turēt aizvērtus, lai tajos nenonāk lietus ūdens, kas samitrina atkritumus, padarot tos vēl smagākus.

Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kādēļ viņu sašķirotie plastmasas un papīra atkritumi, kurus viņi samet atsevišķos konteineros, tiek savākti ar vienu mašīnu un rezultātā sagāzti vienā kaudzē. Jānis Hauka skaidroja, ka šie atkritumi tiek vesti uz poligonu, kur tie tāpat vēlreiz tiek pāršķiroti, jo bieži tajos tiek samests tas, kam tajos vispār nav paredzēta vieta. Tādēļ iedzīvotāju ieguldītais darbs, šķirojot šos atkritumus, nav bijis veltīgs, jo rezultātā viss nonāk otrreizējā pārstrādē un netiek izgāzt poligonā.

Par kādām nozarēm atbild SIA „Jēkabpils pakalpojumi”?

Lai iedzīvotājiem izskaidrotu, kādos jautājumos var griezties pie  SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, J.Hauka paskaidroja, ka viņu pārziņā ir 6 nozares:

 • Atkritumu savākšana un pārvadāšana;
 • Jēkabpils kapu apsaimniekošana;
 • Ielu uzturēšanas darbi;
 • Ceļu būve;
 • Zāles pļaušana;
 • Apgaismojums pilsētā.

Uzrunājot iedzīvotājus ar iepriekš sagatavotiem sarunu tematiem, Ieva Gādmane  aicināja:

 • Nomainīt vecos atkritumu konteinerus pret jauniem ierodoties Zemgales ielā 24/1, darba dienās no plkst. 8:00- 17:00 vai informēt par to ka vēlaties jauno konteineru pa telefonu 65237660
 • Reģistrēt e-pastus ērtākai rēķinu saņemšanai, jo drīzumā mainīsies rēķinu izrakstīšanas kārtība, un turpmāk arī privātmāju iedzīvotāji un juridiskās personas rēķinu par atkritumu izvešanu saņems katru mēnesi. No 2018. gada 1.septembra rēķinu saņemšana papīra formātā – pastkastītē – ir maksas pakalpojums. (1,21 EUR tajā skaitā PVN). Aicinām klientus reģistrēties elektronisko rēķinu saņemšanai, jo par rēķina saņemšanu e-pastā, maksa netiek piemērota.
 • Zvanīt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvajam dežūrdienestam pa tālruni 29387082, lai informētu uzņēmuma darbiniekus par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma un drošības barjeru bojājumiem, nenotīrītiem vai nenokaisītiem ielu un ietvju posmiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem.
 • Aicina rūpīgi pieskatīt mājdzīvniekus. Suņu īpašnieki, kuriem ir pazudis dzīvnieks, var vērsties Jēkabpils dzīvnieku patversmē, kur tiek nogādāti pilsētā noķertie dzīvnieki, zvanot pa tālruni 28342253. Informācija regulāri tiek izvietota arī mājas lapā jekabpilspatversme.lv.
 • Sniedz mājas dzīvnieku patversmes iemītniekiem! Jēkabpils dzīvnieku patversme atrodas Zvaigžņu ielā 1a, Jēkabpils.

Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājas lapā www.jekabpilsnvo.lv un tiksimies nākamajā Informatīvajā dienā aprīlī.

Lai visiem saulains pavasaris!

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs