Aicina atsaukties NVO, kas vēlas iesaistīties NTSP, MKK, VSS

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir devusi uzticības mandātu Latvijas Pilsoniskajai aliansei pārstāvēt Memoranda dalīborganizācijas Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē (Zaiga Pūce, Ascendum), Ministru kabineta komitejas sēdēs (Ingars Eriņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība) un Valsts sekretāru sanāksmēs (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse).

LPA šo uzdevumu uzņēmusies ar lielu atbildību un ar gatavību palīdzēt NVO efektīvāk iesaistīties sabiedrības interešu pārstāvībā šajos formātos. Šajā nolūkā papildus NVO sektora horizontālajiem jautājumiem LPA ir gatava iespēju robežās Jūs informēt un pārstāvēt svarīgos nozaru rīcībpolitikas vai regulējuma jautājumos. Tāpēc aicina tās NVO, kas vēlas aktīvi iesaistīties NTSP, VSS vai MKK darbā, lai palīdzētu veidot savu biedru interesēm atbilstošu rīcībpolitiku, pieteikties, nosūtot e-pastu:

E-pastā jāiekļauj informācija par to, kādas jomas un kuri ir prioritārie jautājumi 2019.-2021.gadā, kurus varētu skart VSS, NTSP un MKK darbs.

Tā LPA spēs Jūs laicīgi informēt un iesaistīt jautājumu risināšanā katra šī pārstāvības formāta pieļautajās robežās. Ja sēdēs tiks skarti NVO sektora darbības horizontālie jautājumi, par to tiks ziņots Latvijas Pilsoniskās alianses informācijas kanālos, lai neviens nebūtu izslēgts no informācijas aprites.

Tikai veiksmīga divvirzienu komunikācija ļaus darboties ar maksimālu ietekmi un kopējās lietas sajūtu.

Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs