,,ĀBEĻZIEDI” IZVĒRTĒ 2018. – LATVIJAS SIMTGADES GADU

Aizritējušais 2018. gads, Latvijas simtgades gads, bija īpašs arī Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta nevalstiskajai organizācijai- senioru biedrībai “Ābeļziedi”.

Šobrīd  tā apvieno 58 biedrus. Biedrības virzības spēks ir tās valde 7 cilvēku sastāvā, ko vada ilggadējā  valdes priekšsēdētāja Anna Jukša.

Atskats uz 8.marta kopsapulci, kurā tika izvērtēts aizvadītais gads:

 • Sapulci, kas notika Starptautiskajā Sieviešu dienā, vadīja valdes loceklis Leons Laizāns. Ar klusuma brīdi un aizdegto svecīti seniori atcerējās trīs aizgājējus aizvadītajā gadā.
 • Anna Jukša atskaites ziņojumā runāja par dažādajām aktivitātēm, kurās seniori piedalās katrs pēc savām iespējām un interesēm.
 • Biedrība nav iedomājama bez senioru ansambļa ,,Ābeļziedi “. Šobrīd tajā skolotājas Olgas Krasutinas vadībā dzied deviņas  talantīgas dziedātājas – Mārīte, Vija, Anna, Ērika, Anita, Vaira, Skaidrīte, Daina un Ausma. Neaizmirstams notikums ansambļa pastāvēšanas vēsturē bija  piedalīšanās līdz šim nebijušā pasākumā – pirmajos valsts senioru ansambļu sadziedāšanās svētkos – ,,Latvijas  seniori – valsts Simtgadei “. Tas norisinājās vasarā,  Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā ,,Pikšas “. Todien skatītāju priekšā stājās 5 kolektīvi no Latgales, 21 no Vidzemes, 5 no Kurzemes un 12 no Zemgales. Kolektīvs ar lielu dziedāšanas un koncertu pieredzi  šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi. Noskaņojums bija labs, jo, atrodoties tik lielā domubiedru pulkā, bija iespēja nodibināt jaunus kontaktus un iegūt jaunus draugus. Sadziedāšanās bija stiprinājums mūsu valstij, tradīcijām, kultūrai un valodai . Par godu skaistajiem valsts svētkiem dziesmas skanēja no sirds uz sirdi. Laiks bija labs, dziesmas skaistas, seniori noskaņoti priecīgi.
 • Senioru ansamblis valsts jubilejas gadā piedalījās arī daudzos sarīkojumos Pļaviņu novadā un pagastā, kuplinot gan pilsētas , gan pašu organizētos pasākumus .
 • Ansamblis piedalījies vairākos konkursos. Turpinājās ilggadējā sadarbība ar Aiviekstes pagasta otru aktīvāko nevalstisko organizāciju – sporta biedrību ,,Pļaviņu pļāvēji “. Visos šīs biedrības daudzajos pasākumos ir dziedājis arī senioru ansamblis. Dziesmas ir skanējušas gan pļavā, uzmundrinot pļāvējus, gan visās gadskārtu svinībās sava pagasta iedzīvotājiem . Var tikai apbrīnot šo abu biedrību veiksmīgo sadarbību, kur pozitīvas emocijas un veselīgs, aktīvs dzīvesveids soļo plecu pie pleca!
 • Kā ik gadu, notika arī divas ekskursijas. Divu dienu brauciens uz Liepāju un Lietuvu sniedza  vairākas  nopietnas mācības. Atmiņā daudz vairāk  paliks Simtgades rudens ekskursija. Tās laikā ,,Ābeļziedi ” turpināja Simtgades svētku noskaņās iepazīt savu Tēvzemi. Vienlaicīgi tika atzīmēta arī Starptautiskā Senioru diena . Maršrutā tika iekļauti pieci apskates objekti, tajā skaitā arī tūristu iecienītais galamērķis, kādu otru Latvijā neatrast – senais papīrfabrikas ciemats pie Gaujas – Līgatnē . Seniori bija priecīgi šādi iepazīt  mūsu valsts vēsturi tās apaļās jubilejas gadā.
 • ,,Ābeļziedi ” Simtgades gadā tika oficiāli iekļauti Latvijas Pensionāru federācijas Vidzemes reģiona biedrību sarakstā.
 • Seniori aktīvi darbojās vēl daudzos un dažādos pasākumos, lai paši justos noderīgi, sniegtu prieku daļai sabiedrības, būtu gandarīti un sociāli aktīvi visos svarīgos Latvijas, sava novada un pagasta notikumos.
 • Biedrības valdē Annai turpinās palīdzēt Ērika, Leons, Zigrīda, Vilnis, Valija  un Pēteris.
 • Sieviešu dienā izskanēja skaists, pavasarīgs senioru ansambļa koncerts, un zieds katrai dziedātājai un ansambļa vadītājai bija pateicība  par to.
 • Ziedi iepriecināja arī tās sievietes, kuras valsts simtgades gadā darbojās valdē un, protams, brīnišķīgās ,,Aizezeres muzikantu” dāmas, kuras vakara gaitā priecēja seniorus. Tika izteikta pateicība visiem biedrības atbalstītājiem par sadarbību, Pļaviņu novada domei, biedrības valdei un katram aktīvajam biedrības biedram. Vakara gaitā izskanēja ierosinājumi rīkotajām aktivitātēm, jaunas radošas idejas.

Jāsecina, ka  iespēju robežās biedrība  ar savu darbību ir centusies valsts lielās jubilejas gadā  uzlabot  savu līdzcilvēku dzīves kvalitāti.  Seniori izsaka pateicību par gūto dvēseles mieru šajā vakarā un vēl visiem labu veselību un dzīves prieku!

Biruta Irēna Osīte
Senioru biedrība „Ābeļziedi”