Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projektus vairākās SIF programmās

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis atklātu projektu iesniegumu konkursu šādās programmās:

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”. Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā. Iesniegšanas termiņš 06.03.2019.; kopējais atbalsts 400 000 eur; projekta nolikums un iesniegšanas veidlapa šeit.

Informatīvais seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu notiks: 19.februārī, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, dalībai seminārā var pieteikties, rakstot un e-pastu info@sif.gov.lv (norādīt organizāciju, kuru pārstāvat un dalībnieku vārdus, uzvārdus) vai zvanot 67281752. Darba kārtība pieejama šeit.

Valsts budžeta dotācijas programma „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”. Atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi. Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunieši, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām. Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi. Iesniegšanas termiņš 15.03.2019.; kopējais atbalsts 31 303,00 EUR; projekta nolikums un iesniegšanas veidlapa šeit.

Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem notiks 2019.gada 28.februātī plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24 3.stāvā. Interesentus aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni 67281752 vai rakstot uz e-pastu info@sif.gov.lv .

Valsts budžeta dotācijas programma „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”. Kultūras ministrijas budžetā iekļauto un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirto valsts budžeta dotācijas līdzekļu programmas projektu mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. Iesniegšana līdz 05.03.2019.; kopējais finansējums: 64 365 EUR Projekta dokumenti pieejami šeit.

Informatīvais seminārs 22.februārī, plkst. 10:00 Sabiedrības integrācijas fondā, Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā. Dalībai seminārā piesakies rakstot un e-pastu info@sif.gov.lv (norādīt organizāciju, kuru pārstāvat un dalībnieku vārdus, uzvārdus) vai zvanot 67281752.

Valsts budžeta programma „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. Mērķis: saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Kopējais pieejamais programmas finansējums ir 140 080 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Iesniegšanas termiņš ir 12.03.2019.
Projekta pieteikuma dokumenti pieejami šeit.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda ziņām
sagatavoja Agita Pleiko,
Jēkabpils Izglītības pārvalde, projektu vadītāja