Finansējums NVO cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbībai Ziemeļvalstīs

Vēršam uzmanību, ka ir veiktas izmaiņas Ziemeļvalstu Labklājības centra atbalsta programmā cilvēku ar īpašām vajadzībām NVO Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs sadarbībai. Sākot ar 2019. gadu, arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas NVO var kā vadošais partneris iesniegt projekta pieteikumu. (Iepriekš Baltijas valstu NVO Ziemeļvalstu NVO sadarbības projektos varēja būt tikai kā partneri).

Projektā jābūt iesaistītām cilvēku ar īpašām vajadzībām NVO no vismaz 2 Ziemeļvalstīm un projektam jāatbilst programmas mērķiem, kas aprakstīti programmas rokasgrāmatā. Rokasgrāmatu pretendentiem un kontaktpersona jautājumu gadījumā atradīsi šeit. Tuvākais pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 28. februāris.

Finansējuma mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti Ziemeļvalstīs apmainīties ar pieredzi un zināšanām, izstrādāt projektus vai veidot partnerattiecības ar līdzvērtīgām organizācijām Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Ziemeļrietumu Krievijā.

Ziemeļvalstu Labklājības centrs katru gadu izplata aptuveni 150 000 eur, lai veicinātu sadarbību starp invalīdu organizācijām Ziemeļvalstu reģionā.

Rokasgrāmatu pretendentiem un kontaktpersona jautājumu gadījumā atradīsiet https://nordicwelfare.org/en/disability-issues/the-funding-scheme/

Aicinām attiecīgās Jēkabpils NVO resursu centra biedroorganizācijas iepazīties ar projekta prasībām un pieteikt konkursam savus projektus.

Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs