Aicina „Digitālā nedēļa 2019”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka 2019.gadā no 25.marta līdz 29.martam Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa 2018” (turpmāk – Digitālā nedēļa). Tā Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros un norisināsies jau 10.reizi. Digitālo nedēļu organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.

Digitālās nedēļas mērķis ir pievērst uzmanību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) prasmju nozīmei nodarbinātības un konkurētspējas jomā, IKT karjeras izvēlē, Eiropas līmeņa IKT prasmju ietvaru ieviešanā un sertificēšanā, kā arī digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Vienlaikus būtiska nozīme tiks pievērsta drošības jautājumiem.

Latvijā 2019. gada “Digitālā nedēļā” ietvertas šādas galvenās tēmas:

  • Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija (pārveide)
  • Digitālā identitāte
  • Iedzīvotāju digitālās prasmes un digitālie pakalpojumi
  • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam
  • Digitālās prasmes IKT profesionāliem
  • Drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas
  • Kritiskā domāšana un mediju pratība

Digitālās nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos.

Digitālās nedēļas laikā  turpināsim sabiedrības informēšanu par iespējām e-prasmju apgūšanā un pielietošanā, kā arī – par valsts piedāvāto elektronisko pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

Turpinot līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar iestādēm un reģionos ar pašvaldībām, bibliotēkām, skolām, reģionālajiem IT mācību centriem un ar citām iedzīvotāju informēšanā un apmācībās iesaistītajām iestādēm, aicinām iestādes turpināt līdzdarboties Digitālās nedēļas organizēšanā un īstenošanā.

Lūdzam līdz 2019.gada 11.februārim aizpildīt Reģionālo partneru pieteikuma formu (pieejama tīmekļa vietnē http://eprasmes.lv/ sadaļā “Reģistrācijas formas”) norādot kontaktpersonu turpmākai sadarbībai. Šai kontaktpersonai tiks sūtīta nepieciešamā informācija turpmākai sadarbībai.

Papildus informējam, ka 2019.gada 1.martā Rīgā ir plānots reģionu sadarbības partneru – pašvaldību kontaktpersonu pasākums, kura laikā tiks sniegta detalizētāka informācija par plānoto Digitālās nedēļas norisi un turpmākajām aktivitātēm. Pasākuma laikā gaidām arī Jūsu priekšlikumus, kā veiksmīgāk savos novados informēt un ieinteresēt sabiedrību – jauniešus, mazos un vidējos uzņēmējus, bezdarbniekus un darba meklētājus, pašvaldību darbiniekus, kā arī citus interesentus, apgūt e-prasmes un izmantot IKT sniegtos pakalpojumus. Pasākumam tiks nodrošināta tiešraide. Detalizētāka informācija par semināra norisi tiks sniegta kontaktpersonām.

Jautājumu gadījumā lūgums vērsties pie VARAM Publisko pakalpojumu departamenta kontaktpersonas: Diāna Tiltiņa, Projektu vadības nodaļas projekta aktivitātes vecākā koordinatore (tālr. 67026551, e-pasts: diana.tiltina@varam.gov.lv);

Pateicamies par iepriekšējo gadu aktīvo dalību Digitālās nedēļas pasākumu organizēšanā un koordinēšanā un ceram uz turpmāku līdzdalību informatīvās kampaņas norisē!

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
E.Beļskis