Vai zini, kādus likumus Saeima skatīs turpmākajos 4 gados?

Latvijas pilsoniskā alianse informē savus biedrus, tajā skaitā arī Jēkabpils NVO resursu centru un tā biedrus, par 13. Saeimas darba kārtībā iekļauto likumprojektu skatīšanu, kuri attiecas arī uz nevalstisko organizāciju darbu.

Šo 233 likumprojektu sarakstu vidū atrodami vairāki būtiski likumprojekti nevalstiskajām organizācijām, kā piemēram:

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīs:

  • “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu”;
  • grozījumus “Reliģisko organizāciju likumā”;
  • grozījumus likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (priekšlikumu iesniegšana uz 2.lasījumu līdz 01.03.2019);
  • grozījumus “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” (priekšlikumu iesniegšanā uz 2.lasījumu līdz 01.03.2019);
  • grozījumus “Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (priekšlikumu iesniegšana uz 2. lasījumuü līdz 01.03.2019).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīs:

  • grozījumus “Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (priekšlikumu iesniegšana uz 1.lasījumu līdz 14.03.2019.)
  • “Vietējo pašvaldību referendumu likumu” (priekšlikumu iesniegšana uz 2.lasījumu līdz 01.05.2019).

Ar pilnu likumprojektu sarakstu var iepazīties https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webAll?OpenView&count=30&start=1 . Savukārt likumprojektu sarakstu pēc atbildīgajām komisijām var skatīt https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/web_lpbycommissions?OpenView&RestrictToCategory=CommissionsOnly .

Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas “Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs