Šī gada pirmā NVO informatīvā diena

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” janvārī aicināja NVO pārstāvjus un pilsētas iedzīvotājus uz šī gada pirmo Informatīvo dienu.

Šoreiz tika aicināti Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvji, lai sniegtu plašāku informāciju par jaunumiem, izmaiņām medicīnas pakalpojumu sniegšanā, nākotnes plāniem un atbildētu uz iedzīvotāju svarīgiem jautājumiem. Informatīvās dienas dalībnieki jau savlaicīgi bija sagatavojuši jautājumus par ģimenes ārstu pakalpojumu kvalitāti, par sociālā darbinieka pienākumiem un par medicīnas darbinieku attieksmi pret pacientiem, u.c. Uz visiem dalībnieku jautājumiem atbildes sniedza slimnīcas jaunā valdes locekle Inna Budovska. Sarunas gaitā slimnīcas pārstāve klātesošos informēja par plānoto redzes centra izveidi un citām izmaiņām, kas radīja sajūsmu dalībnieku vidū. Tika sniegta plašāka informācija par sociālā darbinieka lomu un pienākumiem slimnīcā, kā arī tā pieejamību pacientiem un viņu tuviniekiem.

Līdz ar šo Informatīvo dienu nostiprinājām sadarbību starp „Jēkabpils NVO resursu centru” un Jēkabpils reģionālo slimnīcu, par jauniešu un pilsētas iedzīvotāju iespēju būt brīvprātīgajiem slimnīcā, iepazīstot medicīnas personāla darbu. Tuvākā brīvprātīgā darba akcija būs „JAUNS un BRĪVPRĀTĪGS”, kas paredzēta skolēnu pavasara brīvlaikā un augusta pēdējā nedēļā akcija „Brīvprātīgais un 1 dienu”, kas tiek organizēta jau vairākus gadus, un gūst arvien lielāku popularitāti Jēkabpils iedzīvotāju vidū.

Ligita Upīte, Maira Tropa
Jēkabpils NVO resursu centrs