Parakstīts līgums par divu valsts budžeta programmu īstenošanu 2019.gadā

Šā gada 23. janvārī Sabiedrības integrācijas fonds parakstīja līgumus ar Kultūras ministriju par 2 valsts budžeta programmu administrēšanu 2019. gadā. SIF parakstīja līgumus par Latvijas valsts budžeta finansēto programmu “NVO fonds” un “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”.

Noslēgtie līgumi dod iespēju SIF uzsākt darbu pie programmu administrēšanas, kas sevī ietver gan atklātu projektu iesniegumu konkursu procesa, gan projektu īstenošanas uzraudzības nodrošināšanu. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem SIF 2019. gadā administrēs šādas valsts budžeta programmas:

  • valsts budžeta programma “Latvijas NVO fonds” 2019.gadam. Piešķirtais finansējums programmas īstenošanai 400 000,00 euro;
  • mediju atbalsta mērķprogramma “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”. Piešķirtais finansējums programmas īstenošanai 781 746,00 euro.

Lai iespējami drīz varētu uzsākt konkursu procedūru, minēto programmu konkursu nolikumi tiek virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai SIF padomē 31. janvārī plānotajā sēdē. Pēc konkursu nolikumu apstiprināšanas SIF izsludinās atklātus projektu konkursus.Konkursu izsludināšana plānota 2019.gada februārī. Aicinām sekot līdzi informācijai SIF mājas lapā.

Materiāls sagatavots pēc
Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas “Nesēdi tumsā!”