Martā Rīgā notiks Eiropas (EUISG) augsta līmeņa politiskā sanāksme par pretnabadzības tēmu

Jēkabpils NVO resursu centrs ir biedrības „EAPN-Latvia” (Latvijas PretNabadzības Tīkls) biedrs, tāpēc 9. janvārī Rīgā,  Latvijas Kara muzejā piedalījās „EAPN-Latvia” paplašinātajā valdes sēdē,  kur lēma par stratēģiskajiem pasākumiem un  plāniem 2019. gadam.

Biedrība „EAPN-Latvia” 5 gadu laikā ir spējusi pieklauvēt pie Latvijas Ministru kabineta durvīm, sadarboties ar LR Saeimas komisijām un apakškomisijām. Biedrība „EAPN-Latvia” ir ES  PeP (nabadzības ekspertu) nacionālais koordinators, un šī ir lielākā, neatkarīgā organizācija Eiropas Savienībā!

Biedrības mērķis ir ieviest EMIN (Eiropas minimālo ienākumu tīkls) programmu un cīnīties par to juridiskajā, tā sakot, ’’papīru” līmenī, iekļaujot šādas tēmas:

 • cilvēku cienīga dzīve valstī;
 • Latvijas ‘’patēriņa groza’’ politikas mainīšana un ieviešana;
 • garantētā minimālā ienākuma politikas veicināšana;
 • radīt pasākumus Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipu ieviešanai.

Mēs, biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs, aktīvi sniedzam  informāciju Vidusdaugavas reģionā par plānotajiem un notikušajiem pasākumiem šajā apvienībā, informējam par biedrības izveidotā fonda LAIKaMETS izsludinātajiem konkursiem, kuros var pieteikties visi apvienības biedri.

Biedrība „EAPN-Latvia” šobrīd aicina jaunus dalībniekus savā organizācijā, kuriem šī rūpe – nabadzība – ir sastopama ik dienu, kā arī, lai kopīgiem spēkiem paaugstinātu tīkla kapacitāti un veicinātu aktivitāti sabiedrībā, virzoties uz kopīgiem mērķiem.

EAPN tīkla darbība interešu aizstāvībā notiek šādos veidos:

 • stratēģijas platformas darba grupu stiprināšana;
 • pārstāvība EAPN un citās Eiropas līmeņa institūcijās;
 • sadarbība ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā;
 • pārstāvība Eiropas fondu uzraudzībā;
 • pārstāvība, atjaunošana/ apstiprināšana Saeimas un valsts pārvaldes institūciju komisijās/darba grupās;
 • pārstāvības stiprināšana pašvaldībās;
 • Tīkla darbības aktivizēšana Latvijas NVO asociācijās.

Šī gada 21.martā biedrība „EAPN-Latvia” organizē Eiropas (EUISG) politiskās sanāksmes Rīgā, kas būs pirmā šāda līmeņa un šādu jautājumu risināšanā.

Informāciju sagatavoja L.Upīte,
Jēkabpils NVO resursu centrs
Valdes priekšsēdētāja vietniece