Biedrība „Cerību sala” sirsnīgā pasākumā nosvinējusi 10 gadu jubileju

Mēneša pēdējā sestdienā, 26. janvārī, Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija „Cerību sala”, kopā ar tās daudzajiem atbalstītājiem, sponsoriem un biedriem, svinēja savu 10 gadu jubileju.

Kamēr ziema stindzina ar aukstumu, sirdi silda un kopības sajūtu rada cilvēku darbi. Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Cerību sala”, ar tās ilggadējo vadītāju Aiju Kvēpiņu priekšplānā, radīja svētkus gan sev, gan visiem tiem, kuri nav palikuši vienaldzīgi, ir palīdzējuši, bijuši kopā un atbalstījuši to mūsu sabiedrības daļu, kura ir ar īpašām vajadzībām un ikdienu redz savādāku kā pārējie.

Kopā bija sanākuši biedrības ilgstošie biedri un viņu ģimenes, lai pateiktos viens otram, saviem sponsoriem un atbalstītājiem, kā arī, lai visi kopā godinātu „Cerību salas” ilgstošo vadītāju Aiju Kvēpiņu un viņas atbalsta komandu par darbu un ieguldījumu biedrības attīstībā, daudzu ģimeņu spēcināšanā.

Katra pateicības dāvana, kuru biedrība pasniedza saviem atbalstītājiem, bija rūpīgi veidota pašu rokām, atstājot tajā nelielu daļu no savas sirds, labestības un cieņas, kura mīt šajos jauniešos un viņu ģimenēs. 

Aija savā svētku uzrunā visiem veltīja vārdus: „Mēs ar lielu centību un neatlaidību esam strādājuši vairāk kā desmit gadus un no tiem mazajiem „knīpām”, kuri nāca pie mums desmit gadus atpakaļ, ir izauguši jaunieši ar kuriem mēs lepojamies. ”

‘’Desmit gadu jubileja – it kā īss brīdis, bet cik daudz ir ieguldīts, cik daudz ir padarīts. Un, redzot šo kuplo sveicēju un ciemiņu pulku, apzināmies to, ka jūsu ieguldījums ir saprotams, zināms un tiek novērtēts. Vēlos novēlēt jums vēl tik pat daudz burvīgus spēka, izturības un veiksmes gadus, lai varētu šo sabiedrībai tik nepieciešamo darbu veikt un nest prieku tiem, kuriem to varbūt visvairāk vajag.’’

Raivis Ragainis, sveicot biedrību

Jāpiebilst, ka biedrības telpās par ziedotāju, sponsoru un dažādos projektos iegūtiem līdzekļiem ierīkots daudzveidīgs rehabilitācijas, ārstēšanas un mācīšanās aprīkojums. Arī tāds, kāds nav pieejams nekur citur tuvākajā apkārtnē, tāpēc palīdzība tiek sniegta arī tiem, kuriem tā vajadzīga pēc gūtām traumām.

Novēlam Aijai neizsīkstošu enerģiju arī turpmākā biedrības vadīšanā. Lai izdodas iecerētie darbi un projekti turpmākajā izaugsmes ceļā. Kopā mēs varam palīdzēt un sniegt mīlestību tiem, kuriem tas ir nepieciešams, kuru acīs vienmēr mirdzēs maza bērna prieks.

Paldies visiem, kuri bija ieradušies, lai kopīgi svinētu SAVUS svētkus, un ne tikai svinētu, bet arī  radītu tos citiem.

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs