Biedrība „Cerību sala” gatavojas 10 gadu jubilejai

26. janvārī Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija „Cerību sala” svinēs 10 gadu jubileju Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē. Biedrību jau ilgstoši vada Aija Kvēpiņa.

“Pasaule ir liela, tur katrs savu daļiņu var atrast,’’ uzskata Aija. “Un ne tikai liela, bet arī laba, sildoša, izpalīdzīga… Katrs no mums šai pasaulei sniedz jaunu krāsas toni, prieka dzirksti vai cerības staru, atliek vien pavērties apkārt un ieraudzīt, kur var atrast daļiņu, to, kuru dot kādam citam, to, kuru ‘’apaudzēt’’ ar labiem darbiem, lai tā silda gan sevi, gan citus.”

Mūsu Jēkabpils lepnums Aija Kvēpiņa ar savu komandu biedrībā „Cerību sala” ir atradusi veidu kā darīt labu, palīdzēt tiem, kam ir savādāka viņu pasaule, tiem, kuri vienmēr būs bērni. Ar neizsīkstošu cerību, neatlaidīgu darbu un mīlestību uz to, ko dara, biedrība „Cerību sala”  atbalsta, iedrošina un darbojas kopā ar ģimenēm, kurās ir jaunieši un bērni ar īpašām vajadzībām.

Aijai šis stāsts ir aizsācies kopā ar viņas mazdēlu Kasparu. 2001.gadā Aijai radās iespēja doties pieredzes apmaiņā  uz Somiju, zviedru diasporā, kur darbojās vecāku atbalsta biedrība. Atgriežoties Aija nolēma, ka ir jārīkojas un jāaicina kopā arī Jēkabpils apkārtnes ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Sākumā tās bija trīs mammas ar saviem bērniem, kuras sāka satikties un atbalstīt viena otru. Daloties pieredzē un rodot spēku labiem darbiem, 2009. gadā tika nolemts dibināt biedrību. Pēc divu gadu intensīva un rūpīga darba biedrība bija attīstījusies un tajā bija jau 40 biedru. 2011. gadā biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu. Ar vairāku sponsoru, atbalstītāju un dažādu projektu atbalstu biedrība savā īpašumā ir ieguvusi plašu trenažieru, mācību līdzekļu un metožu klāstu.

Biedrības telpās Jēkabpilī Brīvības ielā 45, 3.stāvā, izveidota pilnībā aprīkota Montesori klase un četras no biedrībā esošajām mammām ir apguvušas Montesori mācību metodi. Ir līdzekļi gan vispārējai ķermeņa masāžai, piemēram, ūdens gulta, gan ierīces, kas masē tikai noteiktas ķermeņa daļas – kāju pēdas, muguru vai plecu daļu. Papildus relaksācijai un ārstēšanai ierīkotas gaismas un aroma terapijas.

 ‘’Visas ierīces domātas cilvēku ar īpašām vajadzībām fiziskai un arī garīgai attīstībai. Iespēju uzlabot savu veselību ikdienā izmanto daudzi biedrības biedri, bet laipni ir gaidīti arī citi, kuriem nepieciešama palīdzība: Bērni nāk kopā ar vecākiem. Vecāki ir asistenti saviem bērniem. Viņi nāk un cītīgi strādā. Bet mēs neatsakām nevienam, kurš nāk no malas. Mēs esam atvērti un aicinām visus, kuriem ir kādas problēmas.

Sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju tiek rīkoti sporta festivāli, kurus „Cerību sala” katru gadu apmeklē. Jauniešiem šis pasākums patīk un viņi ir priecīgi par nopelnītajām godalgām. Arī tepat pie mums, Jēkabpilī, sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru un pateicoties mūsu daudzajiem sponsoriem, katru gadu rīkojam sporta spēles, kuras  aicinām apmeklē arī citu pilsētu jauniešus,” tā par biedrības darbību stāsta Aija.

Biedrības valde un tās biedri ir ļoti pateicīgi ikvienam, kurš palīdz un atbalsta, tāpēc šogad svinīgā jubilejas pasākumā 26.janvārī Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē vēlas pateikties ikvienam, kurš ir bijis kopā, palīdzējis, motivējis vai sniedzis jebkādu palīdzību savu iespēju robežās. Katrs atbalsts – lielāks vai mazāks, nav nozīmes, kopā tas ir spēks, kas vieno sabiedrību un sniedz vērtīgu pienesumu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām, arī viņu ģimeņu, attīstībā.

Aicināti ir arī tie, kuri vēlas sveikt biedrību „Cerību sala” un pateikties par tās ieguldījumu. Šādā gadījumā lūgums sazināties ar tās vadītāju Aiju Kvēpiņu pa tālruni 29950767.

 

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs