Astoto gadu nevalstiskajām organizācijām Latvijā konkursa kārtībā sadalīs A/S „Latvijas Valsts meži” ziedotos 300 000 eiro

Pagājušā gada nogalē tika izsludināts A/S “Latvijas Valsts meži” (LVM) sociālās jomas projektu konkurss.

Šogad atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

  • Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes situācijās;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1.marta līdz 31.decembrim. Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt vietnē nvo.ziedot.lv līdz 2019. gada 31. janvārim (ieskaitot).

Organizācijas tiek aicinātas apmeklēt informatīvo semināru par projekta pieteikuma aizpildīšanu šī gada 10.janvārī plkst. 11:00, “Latvijas Valsts meži” galvenajā ēkā, Vaiņodes ielā 1, Rīgā.

Pieteikšanās semināram https://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv/jaunumi/tiek-izsludinats-a-s-latvijas-valsts-mezi-socialas-jomas-projektu-konkurss-4621

Lai ziedojuma sadale un sociālās jomas atbalstīto projektu īstenošana būtu maksimāli godīga un caurskatāma, LVM jau kopš 2011.gada to nodevis profesionāļu rokās, slēdzot sadarbības memorandu ar uzticamiem jomas pārzinātājiem – nodibinājumu Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondu un Latvijas Samariešu apvienību, kas organizē konkursa norisi un uzrauga ziedojuma izlietojumu.

Aicinām uzdrošināties, izmantot iespēju un pieteikties konkursā arī Jēkabpils nevalstiskās organizācijas!

Papildu informācija:
Ilze Ošāne, Komunikāciju vadītāja
Mob.tālr..: 29400422
e-pasts: ilze@ziedot.lv
www.ziedot.lv

Informāciju publicēšanai sagatavoja
Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs