Pateicas par dalību un organizatorisko atbalstu projektā “Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni”

Pateicoties reģionu organizatoriskajam atbalstam, ir apkopoti projekta Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni iedzīvotāju paustie priekšlikumi, idejas un atziņas nākotnes Eiropai. Ziņojums tiks iekļauts visu Eiropas Savienības dalībvalstu kopējā ziņojumā, par kuru valstu un valdību vadītāji diskutēs Eiropadomes sanāksmē 13. un 14. decembrī Briselē. Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas pateikt lielu paldies par sadarbību un atbalstu.

Latvijas iedzīvotāju viedokļu apkopojums parāda, ka Latvijā tiešām augstu vērtē tās iespējas, kuras šobrīd piedāvā atrašanās Eiropas Savienībā, kā arī uzskata, ka šīs Eiropas Savienības pilsoņu brīvības ir nākotnē vēl vairāk jāstiprina un jāpadziļina.

“Šo ziņojumu var salīdzināt kā Latvijas sabiedrības foto mirkli par tiem aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, kas iedzīvotājiem visvairāk interesē, rūp vai dara bažīgus. Ziņojuma tēzes tiks prezentētas visiem Eiropas Savienības dalībvalstu politiskajiem līderiem. Tādējādi tas palīdzēs Eiropas politiķiem turpmāk meklēt vispiemērotākos risinājumus tiem izaicinājumiem, kas rūp visiem Eiropas pilsoņiem,” pauž ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Eiropas iedzīvotāju viedokļi būs ieguldījums kopīga redzējuma veidošanā par Eiropas turpmāko attīstību, valstu un valdību vadītājiem līdz 2019. gada jūnijam vienojoties par ES prioritāriem darbības virzieniem turpmākajos piecos gados.

Projektu “Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni” īstenoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar nevalstisko organizāciju – biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un citām nevalstiskajām organizācijām, domnīcu “Providus”, sabiedrības iniciatīvu platformu – portālu “ManaBalss.lv” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Ar ziņojumu “Dialogi par Eiropas nākotni” varat iepazīties šeit https://www.mfa.gov.lv/images/-relizes/Pilsonu_konsultaciju_zinojums_LV.pdf