Par darbības apturēšanu biedrības valdē

Noslēdzoties 2018.gadam, biedrību apvienības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valde paziņo par pārmaiņām biedrības valdē.

Tā kā gada nogalē biedrības valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko sākusi darbu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē kā projektu vadītāja, un darba pienākumi ir daļēji saistīti ar Jēkabpils nevalstiskajām organizācijām, ar 2019.gadu tiek apturēta viņas kā valdes priekšsēdētājas darbība. Līdz biedru kopsapulcei februārī vai martā “Jēkabpils NVO resursu centru” vadīs valdes priekšsēdētāja vietniece Ligita Upīte.

Aicinām visus sabiedriskā labuma biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrus un biedrorganizācijas laikus apdomāt jaunus kandidātus biedrības valdei, kā arī izdarīt apsvērumus par nākamā valdes priekšsēdētāja izvirzīšanu!

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”

A.Pleiko komentārs:

Dzīve katram palaikam sniedz dažādas iespējas, izvēle pieder mums pašiem. Darbība Jēkabpils nevalstiskajās organizācijās izvērsās par daudz nopietnāku manas dzīves posmu kā sākumā domāts. Pieredze, kuru guvu, šeit strādājot, ir neatsverama, augstu novērtēju kolēģus, domubiedrus, brīvprātīgos un nevalstisko organizāciju dalībniekus, kurus šeit sastapu. Kopā radījām notikumus, kas atstājuši būtiskas izmaiņas Jēkabpils sabiedrībā. No vietēju NVO apvienības biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” šobrīd ir kļuvusi par reģionālas nozīmes NVO, pamanīta un ieguvusi atpazīstamību visā Latvijā. Lai tā veicas arī turpmāk!