Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pateicas EURODESK darbiniekiem reģionos

Pēdējie mēneši ir aizskrējuši vēja spārniem, bet pavisam drīz jau 2019.gads, kas Eurodesk tīklam solās būs gana interesants: ar pārmaiņām reģionālo koordinatoru un informācijas punktu tīklā, ar tīkla divu dienu mācībām februārī, Eiropas Jaunatnes nedēļu aprīļa/maija mijā, ar jaunu projektu “Europeers” jeb vienaudzis vienaudzim, ar vairākiem lieliem pasākumiem gan Skola 2019 marta sākumā, gan sarunu festivālā Lampa jūnija beigās, gan Jauniešu festivālā un projektu naktī augustā. Daudz, daudz jaunumu 2019.gadā!

Gribu arī pateikt lielu, lielu paldies EURODESK tīkla dalībniekiem Latvijā par ieguldīto darbu, interesantajiem pasākumiem, sniegtajām konsultācijām jauniešiem 2018.gadā! Domāju, ka 2018. gads Eurodesk Latvija ir bijis labs gads – ar daudz dažādiem pasākumiem reģionos un arī ienākšanu sociālajos tīklos! Bez Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem Eurodesk būtu bezspēcīgs!! Paldies!

Un pirms vēlu skaistus svētkus, vēl gribu padalīties dažās aktualitātēs:

1) JSPA mājaslapā šobrīd ir atvērta pieteikšanās 13 (!!!) mācībām gan Latvijā, gan ārzemēs (ar norisi no februāra līdz maijam). Mācības gan jaunatnes darbiniekiem, gan organizāciju pārstāvjiem, gan jauniešiem par tādām tēmām kā: Jauniešu apmaiņu organizēšana un to kvalitātes celšana, mācību organizēšana jaunatnes darbiniekiem, mācības par Eiropas solidaritātes korpusa projektu ieviešanu utt. Ja piesakieties mācībām ārzemēs, ir jāsedz tikai ~28 eur līdzmaksājums, ceļa izdevumi, ēšana, dzīvošana utt. tiek segta no programmu Erasmus+ vai ESK budžeta. Visas mācības var atrast te: http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas

2) Izsludināti jaunie Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektu iesniegšanas termiņi: 5.februāris, 30. aprīlis un 1. oktobris Erasmus+ programmā un 7. februāris, 30. aprīlis un 1. oktobris Eiropas Solidaritātes korpusā.

https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/informativs-seminars-par-programmam-eiropas-solidaritates-korpuss-un-erasmus-jaunatne-darbiba

Lai mums visiem radoši un inovatīvi Eurodesk projekti 2019. gadā!

Arita Zvejniece
EURODESK nacionālā koordinatore