ZINI: Eiropas iespējas jauniešiem!

Jaunieti, vai tavos plānos ir aizbraukt un padzīvot, piemēram, Portugālē? Iepazīt viņu kultūru, tautas pieredzi, iejusties cilvēkos, kopā ar jauniešiem veidot notikumus, ko būs vērts atcerēties visu savu dzīvi? Vai varbūt vēlēties savu pirmo darba praksi iziet Francijā? Vai kādā citā Eiropas (un ne tikai) valstī? Ir risinājumi!

Par šīm iespējām rūpējas Eiropas Komisija, kas izveidojusi un finansē Eiropas mobilitātes programmas jauniešiem Erasmus+ programmā un nu jau arī Eiropas Solidaritātes korpusā. Latvijā šīs programmas administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) – valsts iestāde, kas atrodas Rīgā un strādā, lai jaunieši vairāk uzzinātu par savām iespējām Eiropā, būtu aktīvāki un mobilāki, izglītotos dažādās neformālajās nodarbībās.

Latvijas reģionos JSPA ir vairāki palīgi – reģionālie koordinatori, kas tiekas ar dažādām jauniešu auditorijām un šīs iespējas izskaidro. Viens no tādiem jau vairākus gadus ir biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

Novembrī un decembrī biedrība piecos informējošos pasākumos dosies uz dažādām vietām Vidusdaugavas reģionā un Rēzeknē. Atnāc – būs iespēja satikt Erasmus+ programmas brīvprātīgos no Austrijas, Francijas un Armēnijas, kas pašlaik uzturas Eiropas brīvprātīgā darba projektā Latvijā. Parunāsim?!

3.11.2018. no plkst.15.00-16.30 būsim Zasā, Jēkabpils novadā, tiekamies Ambulances ēkas 2.stāvā,;

26.11.2018. no plkst.9.50-10.30 būsim Viesītes vidusskolā Vaļņu ielā 7, Viesītes novada Viesītē;

27.11.2018. no plkst. 14.00-15.30 būsim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē;

04.12.2018. no plkst.9.30 – 10.10; būsim Krustpils pamatskolā, Jēkabpilī, Madonas ielā 48,

07.12.2018. no plkst.15.00 līdz 16.30 būsim Pļaviņu JIC “Ideja” Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Agita Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs, www.jekabpilsnvo.lv

IZZIŅAI:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Vairāk info: www.jaunatne.gov.lv