Pilnveido projektu rakstīšanas prasmes

Divu dienu seminārā “Noķer iespēju – mācies un veido dialogu” Jelgavas novada Līzaros piedalījās sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības “Vides un tūrisma attīstības Klubs “SĒLIJA”” pārstāve Rasma Draška. Semināru organizēja “Zemgales NVO atbalsta centrs”, finansēja LR Kultūras ministrijas iepirkuma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros.

Seminārā piedalījās galvenokārt Jelgavas biedrības, viena biedrība bija no Dobeles un  “Vides un tūrisma attīstības Klubs “SĒLIJA”” – no Jēkabpils. Semināra apmācības vadīja lektore Marina Gurbo ar pieredzi ES institūciju projektos. Ļoti labi, ka lektore varēja komunicēt ar semināra dalībniekiem trīs valodās – latviešu, krievu un angļu, jo seminārā piedalījās dažādu tautību pārstāvji un arī Erasmus+ programmas brīvprātīgie jaunieši.

Galvenais semināra ieguvums ir jaunie kontakti, jo paspējām sadraudzēties, lai organizētu kopēju Jēkabpils biedrības un Jelgavas biedrības “Nātre” projektu – jau decembrī brauksim uz Jelgavas pusi vadīt sajūtu laboratoriju neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.

Rasma Draška
Vides un tūrisma attīstības Klubs “SĒLIJA”
valdes locekle