Fonds LAIKaMETS aicina iesniegt projektus piecās programmās

Fonds “LAIKaMETS” dibināts Rīgā 2016. gada 28. decembrī kā biedrības “EAPN-Latvia” (Latvijas PretNabadzības Tīkls) nodibinājums.  

Vairāk šeit: http://www.eapn.lv/laikamets/

Tā mērķi noteikti Statūtos:

1. Programmu īstenošana NVO darbības efektivitātes paaugstināšanai saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu;

2. Programmu īstenošana sabiedrības informētības paaugstināšanai jautājumos par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu;

3. Programmu īstenošana cilvēku vai cilvēku grupu labklājības paaugstināšanai, kuras dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir biedrības EAPN (Latvijas Pretnabadzības Tīkls)  biedrorganizācija.

EAPN dibinātais Fonds šobrīd ir izsludinājis piecus projektu konkursus šādās programmās, aicinot NVO iesniegt pieteikumus:

1) PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām „Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai” 4.1.1.2_01.11.2018_ Projektu konkurss_NVO koncepcija

2) PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām „NVO darbinieku zināšanu paaugstināšana efektīvai nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai” 4.1.1.3 01.11.2018 Projektu konkurss NVO vadibas izglitibai

3) PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām „NVO pasākums nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai” 4.1.1.4 01.11.2018 Projektu konkurss NVO pasakumam

4) PROGRAMMA Nr. 4.1.2. sabiedrības informētības paaugstināšanai jautājumos par nabadzības un       sociālās atstumtības novēršanu
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām „NVO ieguldījums sabiedrības informētības paaugstināšanā par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu”  4.1.2.1 01.11.2018 Projektu konkurss Sab.informetiba

5) PROGRAMMA Nr. 4.1.3. cilvēku vai cilvēku grupu labklājības paaugstināšanai, kuras dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām „NVO atbalsts labklājības paaugstināšanā” 4.1.3.1 01.11.2018 Projektu konkurss Atbalsts labklajibas paaugstinašanai