Atskats uz oktobra Memoranda padomes sēdi

31.10.2018 notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sēde. Tajā tika sniegts ziņojums par darba grupas NVO sektora aktuālo jautājumu risināšanas rezultātiem, tai skaitā – priekšlikumu uzlabotam Memoranda padomes modelim.

Pēc garām diskusijām darba grupas ziņojums un jaunais modelis tika apstiprināts.Vienlaikus lēma, ka 2019. gada Valsts budžeta veidošanas ietvaros nepieciešams paredzēt finanšu piešķīrumu Memoranda padomes sekretariātam. Tika nolemts, ka nedēļas laikā Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādās Memoranda padomes sekretariāta budžeta piedāvājumu.

Tāpat sēdē tika sniegta informācija par Memoranda padomes darba plāna 2018. gadam izpildi un Memoranda padomes darba plāna 2019. gadam izstrādi. Memoranda padome vienojās, ka notiks iekšēja tikšanās novembrī (kā paraugs jaunajam Memoranda padomes modelim, kas ietver pastāvīgas darba grupas izveidi “Saturiskās plānošanas darba grupa”). Tikšanās mērķis – izstrādāt sākotnējo piedāvājumu 2019. gada darba plānam, kuru prezentēs nākamajā Memoranda padomes sēdē.

Biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce sēdē skaidroja, ka “pateicoties darba grupai, ir izdevies pilnveidot Memoranda modeli, kurš varētu pildīt visas funkcijas, kādas līdz šim ir pietrūkušas – politiskais dialogs, jautājumu kvalitatīva sagatavošana, izdiskutējot ar attiecīgās jomas ministrijām un NVO pirms Memoranda sēdes, ka arī efektīvs sekretariāta darbs.”

Finanšu ministrija (FM) iepazīstināja ar Vispārējās valdības budžeta plāna projektu un 2019. gada budžeta sagatavošanas procesu, pēc kuras izvērtās diskusijas par finanšu krīzi NVO sektorā. Ņemot vērā finanšu kritumu, ir nepieciešams būtiski palielināt NVO fonda apjomu 2019. gadā (to ietekmēja ne tikai ziedojumu kritums pēc nodokļu politikas ieviešanas, bet arī lēmums samazināt EEZ/NOR atbalsta pilsoniskajai sabiedrībai). Nevalstisko organizāciju aicinājums ir NVO fondu palielināt līdz 5 milj.eiro. FM norādīja, ka finanšu pieprasījumu ministrijas iesniedza līdz 1.augustam. Tomēr budžeta veidošanas procesā var mainīties budžeta apprises, tāpēc šajā posmā nevalstiskajām organizācijām ir jābūt aktīvām.

Diskutējot par NVO finansēšanas modeļa uzlabošanu un sabiedriskā labuma organizāciju regulējumu, Memoranda padome vienbalsīgi atbalstīja rosinājumu par darba grupas izveidi. Tajā detalizēti izvērtēs NVO finanšu ilgtspēju vairākās jomās, tostarp, NVO iespējas piesaistīt ziedojumus pēc nodokļu reformas, ES fondu finansējuma pieejamību, NVO iespējas sniegt priekšlikumus budžeta veidošanas procesā u.c. jautājumus.

Noslēgumā Iekšlietu ministrija informēja par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”, kas mainīs nosacījumus pasākumu organizatoriem. Sākotnējais ministrijas priekšlikums bija attiecināt papildus prasības pret visiem pasākumiem. Tomēr likums, ņemot vērā saskaņošanas procesā iesniegtos iebildumus, tai skaitā no Latvijas Pilsoniskās alianses, jaunās prasības pēc drošības plāniem un drošības personāla, attieksies tikai uz lieliem pasākumiem, kuros piedalās 5000 vai vairāk personu. Pēdējā likuma saskaņošanas sanāksmē radās jauns priekšlikums atsevišķi izdalīt pasākumus ar paaugstinātu drošības risku, kā piemēram, pasākumi, kuros piedalās cilvēki ar invaliditāti. Latvijas Pilsoniskā alianse apņēmās noskaidrot citu organizāciju viedokli par to, kā vērtējams šis priekšlikums.