Aptaujas anketa par Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta biroja vārdā NVO konsorcijs (Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs) aicina Jūs piedalīties iesaistīto pušu konsultācijās par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, izsakot savu viedokli šajā anketā, līdz 14.11.2018.

Šeit pieejams Diskusiju dokuments ar būtiskāko informāciju par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveides pamatojumu un plānoto programmu fokusu. Papildu informācijai lūdzu sazināties ar Latvijas Pilsoniskā alianse direktori Kristīni Zonbergu, kristine@nvo.lv, +371 24245580

Anketa ir saistoša Aktīvo iedzīvotāju fondiem Latvijā EEZ un Norvēģijas grantu periodā laika periodā 2014-2021.

Ja Jūs vēlaties aizpildīt šo anketu, lūdzam iepazīties ar diskusiju dokumentu, jo tajā ir iezīmētas NVO sektora problēmas, izrietošie izaicinājumi, kā arī risinājumi. Jūsu ieguldījums un sniegtie priekšlikumi būs ārkārtīgi būtiski programmas detalizācijas izstrādes laikā.