Rezervē datumu inovatīvām starpkultūru apmācībām – 15. un 16.novembrī un labākajām idejām 5000 EUR projektu ieviešanai

15.novembrī viesu namā “Lizari” tiks rīkotas apmācības starkultūru dialoga jomā, piedāvājot dalībniekiem izprast starpkultūru aktivitāšu nozīmi sabiedriskās aktivitātēs. Šīs būs ne tikai apmācības, bet arī iespēja 2 līdz 3 organizācijām ieviest reālus projektus līdz pat 2019.gada 15.janvārim. Kopējais projektu budžets ir 5000 EUR.

16.novembrī interesentiem būs iespēja “uzsasināt” savu projektspēju (līdz plkst. 14:00).

Programma pasākumam vēl tiek saskaņota, taču pieteikumi jau tiek pieņemti. Lūdzam sūtīt vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju uz e-pastu uldis@zemgalei.lv

 

Pasākums notiek saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.