Piedalās Latvijas Pretnabadzības tīkla (EAPN) 5 gadu svinīgajā sanāksmē

“Dzirdot visu šo sadarbības cilvēku pamatotos izteicienus un redzot tās ieguldītās rūpes, par kurām valdes priekšsēdētāja Laila Balga ikreiz runāja, mans secinājums ir viens – viņi ir pozitīvā nozīmē monstrs, kas neatlaidīgi cīnījās un galu galā sasniedza dzirdamību!” tā pēc Latvijas Pretnabadzības tīkla biedrības ” EAPN-Latvia” 5 gadu darba svinīgās sanāksmes 16.oktobrī Eiropas Savienības mājā Rīgā teica sanāksmes dalībniece biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētājas vietniece Ligita Upīte.

EAPN-Latvija ir dalībnieks PeP (People Experiencing Poverty – Cilvēki, kas pieredzējuši nabadzību) programmā. Arī 16.oktobrī tika spriests par Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšanu izglītības un sociālajā jomā. Par PeP programmas uzdevumiem un diskusijas jautājumiem runāja Elīna Ālerte-Fogele, EAPN-Latvia valdes locekle un PeP programmas ārvalstu pasākumu koordinatore. Tika stāstīts par 2018.gada PeP sanāksmju-diskusiju rezultātiem dažādās Latvijas pilsētās, no kā viens lielākais redzējums: attīstībai ir savs laiks, bet visam pamatā ir  izglītība, kas spēj dot iespējas tagadnei un nākotnei! Eksperti konstatēja, ka Latvijā diemžēl joprojām ir arī cilvēki – analfabēti. Rezumē: dažādai izglītībai Latvijā jābūt bezmaksas! Mums ir vajadzīga izglītota tauta, kas ir motivēta mācīties! Latvijas vajadzības visiem saprotamā, vienkāršā tekstā ir jāuzklausa parlamentā un ES! Organizācijas un Latvijas  galvenais spēks ir skaidri formulēt – ko mēs gribam, ko vēlamies, lai savu valsti spētu virzīt uz priekšu! EAPN uzdevums savukārt ir koordinēt un ietekmēt, lai izteiktos priekšlikumus sadzird Latvijas ministrijās un Briselē. Tāpat ir jāveido  resursi dažāda veida partnerībās, kas mērķiem dos lielāku spēku un virzību.

Ļoti vērtīgas atziņas par Biedrības ” EAPN-Latvia” darbu un sadarbību stāstīja uzaicinātie viesi no:  Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā Ekonomikas padomniece Agnese Dagile, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora vietniece Evija Kūla, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Laima Līduma, Latvija Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte, kas teica vērā ņemamu atziņu sadarbības veidošanā: ”Katrai lietai ir savas saknes un sava galotne.” Anta Rugāte, kas bijusi 5.,6.,7.,8., un 9.Saeimu deputāte, Latvijas Juristu apvienības valdes locekle, atgādināja, ka visam ir savs laiks, pamatā visam ir izglītība, tā dod iespējas cilvēka dažādu vajadzību nodrošināšanā.

Noslēgumā biedrības ” EAPN-Latvia” valdes priekšsēdētāja Laila Balga pateicās par ieguldīto kopējo piecu gadu darbu vajadzību sadzirdēšanai pretnabadzības kontekstā un to risinājumu virzībai, uzsverot šī darba nozīmīgumu Latvijas sabiedrībai.

Ligita Upīte
Jēkabpils NVO resursu centrs