“PĻAVIŅU PĻĀVĒJI” EIROPAS SPORTA NEDĒĻĀ ORGANIZĒ NAKTS SĒŅOŠANAS ČEMPIONĀTU

NVO sporta biedrība,,Pļaviņu pļāvēji” nepārstāj domāt par to, kā padarīt savas aktivitātes interesantākas, kā tās dažādot. Iekļaujoties Eiropas sporta nedēļā, tās valde aicināja uz rudens aktivitāti – 3.nakts sēņošanas čempionātu.

Pie Aiviekstes pagasta pārvaldes  tikās 39 romantiskās nakts sēņošanas piekritēji. Šoreiz sēnes bija nolemts meklēt sporta bāzes ,,Jaujas/Jankas” tuvumā, klusā nostūrī, kur vasaras sezonā notiek  arī  novadā  tik populārās orientēšanās sacensības.

Sēņošanas čempionātu atklāja ,,Pļaviņu pļāvēju” valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. Drošības noteikumus atgādināja novada sporta  darba organizators Sandris Stūris. Kā parasti, ar savējiem, aiviekstiešiem, visu vakaru kopā bija un arī sēņoja pagasta pārvaldes vadītāja Ģiedre Zvirgzdiņa.

Irēna Spūle-Vilcāne no folkloras kopas ,,Āre” visus iedrošināja ar savu sacerēto un  kopīgi nodziedāto ,,Meži, meži, tumšie meži”. Nemanot pagāja dotais laiks  nakts sēņošanai – 1 stunda un 15 minūtes. Visi atnāca! Un visiem sēnes bija!

Uzvarētājus noteica pēc precīzās svēršanas trijās nominācijās:
1.  dāmas         1.v.        Aleksandra Krista         4.49 kg
2.v.        Mārīte Baltābola           3.53
3.v.        Santa Siņica                 3.46
atz.        Līga Svirska                 3.32
2.  kungi          1.v.        Viktors  Krists                1.99
2.v.        Valijs Sirmais                1.67
3.v.        Dāvis Zombergs            0.79
3.  seniori        1.v.       Skaidrīte  Bērziņa          1.48
2.v.       Aina Larionova               0.90
3.v.       Irēna Spūle-Vilcāne        0.03

Linda Djubina  bija nakts čempionāta jaunākā dalībniece. Uzvarētāji saņēma diplomus un balvas.

Šoreiz naskākie sēņotāji bija no Aiviekstes pagasta un Pļaviņu pilsētas. Žēl, ka šīs burvīgās nakts romantika izpalika klintainiešiem un vietalviešiem!

Jānis un Daina Pavlovi, Alma Reizniece tikmēr izvārīja tradicionālo un tik garšīgo ,,Pļaviņu pļāvēju sēņu zupu”!  Neticami un tomēr- sēņotāji nemaz  nejutās noguruši un, Andra Reiznieka  mūzikas aicināti, pat šajā siltajā vakarā dejoja! Likās, gaiss virmoja no nakts burvības, smaržām un dejām un izplatījās tālu, jo tālu…Patiesi sportiska, aktīva, priecīga diena! Te tikās tie, kas meklē interesantas sportiskās nodarbības. Nakts sēņošana bija brīnišķīga dāvana sev!  Neaizmirstams kopā būšanas prieks!

“Pļaviņu pļāvēju” paldies par atbalstu 3.nakts čempionāta, kas ievadīja Eiropas sporta nedēļu, sarīkošanā – Pļaviņu novada domei.

Biruta Irēna Osīte
Sandris Stūris- foto