Līdz 8.oktobrim reemigranti var pieteikties saimnieciskās darbības atbalstam

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības nodaļas projektu vadītājs Edgars Paulovičs informē, ka līdz 8.oktobrim iespējams pieteikties projekta līdzfinansējumam apjomā līdz 9000 eur visiem tiem, kas vismaz 3 gadus bijuši prombūtnē no Latvijas, un tagad plāno atgriezties un uzsākt vai jau ir uzsākuši savu saimniecisko darbību.

Atbalsta pretendentam projekta rakstiski sagatavotu pieteikumu jāiesniedz Zemgales Plānošanas reģionā:

  • klātienē, Zemgales Plānošanas reģionā, Katoļu ielā 2b, 205. telpā, Jelgavā – darba dienās no plkst.9 līdz 17;
  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē): Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001;
  • uz elektroniskā pasta adresi zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Pilotprojekta īstenošanai 2018. gadā piešķirts valsts budžeta finansējums 425 699 eiro apmērā.

Granta nosacījumi skatāmi vietnē www.paps.lv vai www.zemgale.lv .

PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”. Vizuālā identitāte veidota, balstoties uz tradicionālajām latviešu zīmēm, kur Akas un Saules zīme apvienojumā simbolizē mājas, kas sauc atpakaļ. Simbols vienlaikus ir arī tuvi un tāli ceļi, kas krustojas, bet pa vidu tiem ir mājas, kurās atgriezties.

PAPS ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotais pilotprojekts “Reģionālais remigrācijas koordinators”, kas paredz atbalstīt pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai, iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Tāpat projekts paredz arī atbalstu ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā.

Sagatavoja A.Pleiko