Jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu

Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā “Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana” iedzīvotājiem, kam ikdienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskās saslimšanas t.sk. šizofrēnija, veģetatīvā distonija, depresija, demence u.c. ar garīgo veselību saistītas saslimšanas vai vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības traucējumi.

Atbalsta grupas programma “…būt līdzās” paredzēta tiem, kuri vēlas

  • Papildināt funkcionālas saskarsmes prasmes, paplašināt izpratni par mīlestības dažādajiem aspektus, apgūt mīlestības valodas un prasmes paust mīlestību
  • Apzināti un veselīgi veidot attiecības ar citiem – ģimenē, darbā, pasaulē; iemācīties atšķirt savus personīgos mērķus no manipulācijām, uzstādījumiem, ierobežojumiem un stereotipiem, kas “pielipuši” dzīves gaitā
  • Stiprināt personīgo pašvērtējumu, izprast sevi, apzināt savas personības robežās un atbildības saistībā ar tuvinieku veselības stāvokli, apgūt praktiskas iemaņas stresa mazināšanai ikdienā.

Programma sniedz praktiskas iemaņas tam, kā var darboties savas emocionālās labsajūtas labā. Darbs ar sevi nav teorija, tā ir prakse! Teorētiska informācija ir pavisam nedaudz,  lai paskaidrotu to, kas attiecas uz uzdevumiem, kuri  jāveic, Nodarbību lielākā daļa paredzēta, kā praktiski uzdevumi un atgriezeniskā saite par tiem.

Pasākums tiks organizēts kā nodarbības slēgtā grupā (jaunu dalībnieku uzņemšana beidzas sākot ar 3 tikšanos), grupā varēs pieteikties vismaz 10-12 dalībnieki. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā divas stundas (par tālākajiem nodarbību laikiem grupa vienosies pirmajā tikšanās reizē, bet plānotas dienas nodarbības), nodarbību skaits – 12.

Nodarbības vadīs psiholoģe Inita Zarkeviča.

Pirmā nodarbība notiks 24.septembrī plkst.12.00 biedrības Kristīgai paaudžu kopībai “TILTS” telpās Dambja ielā 10, Jēkabpilī. (Ieeja mājā no Filozofu ielas)

Interesentus aicina pieteikties rakstot uz e-pastu inita.zarkevicha@gmail.com vai ieva.rozlapa@gmail.com (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu), papildus informācija zvanot pa tālruni 27040603.

Pasākums ir bez maksas.

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.