GLOBĀLIE MĒRĶI PILSĒTAS ATTĪSTĪBAI

Aicinot uz profesionālu sarunu Jēkabpils pilsētas deputātus un pašvaldības institūciju atbildīgos darbiniekus, kā arī nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri ir ieinteresēti par attīstības jautājumiem, Izglītības iniciatīvu centrs 10. oktobrī organizē diskusiju par šādiem jautājumiem:

  • Cik plaša ir mūsu dzīves un atbildības telpa;
  • Kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi;
  • Kāpēc atbildība par mūsu ikdienas lēmumiem un rīcību ir pilsoniskā atbildība;
  • Kas ir globālā izglītība un globālā kompetence;
  • Pilsoniskais un patriotiskais – kādas ir atšķirības;
  • Kādi ir globālie izaicinājumi un kā varam stiprināt vietējo kopienu.

Pasākuma ietvaros  dalībniekiem arī tiks dota iespēja apzināt, ko viņa pārstāvētā organizācija vai institūcija varētu iegūt, piedaloties partnerībā, kā  izmantot personīgās kompetences un  kā veiksmīgāk integrēt globālo kontekstu mūsu pilsētas attīstībai.

Pasākumu vadīs Izglītības iniciatīvu centra (IIC) projekta “Globālā pilsoniskā izglītība – tilts uz ilgtspējīgu attīstību” (Bridge47) rīcībgrupas pārstāve PhD Inga Belousa.

Informāciju sagatavoja: Daiga Zaķe, IIC direktore

Projektu līdzfinansē ES un Jēkabpils pilsētas dome.