Cilvēku ar īpašām vajadzībām Jēkabpils biedrības tiekas ar domes priekšsēdētāja vietnieci L.Kļaviņu

Informatīvās dienas ietvaros Dienas centrā “Kopā būt” 21.septembrī tikās Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji un to NVO vadītāji, kas savā darbībā pārstāv un aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intrereses.

Sarunas galvenās tēmas bija divas: pašu NVO un pašvaldības resursu mērķtiecīgāka izmantošana, uzlabojot sadarbību starp dažādām minēto biedrību mērķagrupām un otra – iespējamie telpu risinājumi mājas Jaunajā ielā 39i renovācijas laikā, kas varētu sākties jau nākamā gada otrajā pusē.

Tikšanās laikā radās dažādi papildus apspriežamie jautājumi, piemēram, vides pieejamības Jēkabpilī lietu aktualizēšanas nepieciešamība, iespējas dalīties savstarpēji ar dažādu NVO rīcībā esošiem resursiem, piemēram, trenažieriem, biedrību vēlme sadarboties, mērķa grupas skaits u.tml.

Tika akcentēta Dienas centra pirmā gada darbība, kas bijusi sekmīga, kā arī Dienas centra turpmākā loma NVO sadarbības veicināšanā un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jēkabpils iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā biedrības īsi iepazīstināja ar saviem resursiem un apmeklētāju skaitu, ikdienas darbu. Vairākas NVO domes priekšsēdētāja vietnieci sociālos jautājumos L.Kļaviņu ielūdza apciemot savas nodarbības klātienē.

L.Kļaviņa prezentēja savu kā pašvaldības vienas no vadošām amatpersonām redzējumu uz NVO cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darbības atbalstu, tai skaitā – telpu jautājumā, un aicināja aktīvāk attīstīt savstarpējo uzticēšanos un sadarbību.

Pasākumā piedalījās arī pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja L.Laizāne, atbildot uz dažādiem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem, un Īpašumu apsaimniekošans departamenta vadītāja I.Lapiņa, kā arī īpašumu nodaļas vadītāja Santa Lazare. Telpu jautājums vistuvākajā nākotnē tiks pārrunāts arī atsevišķi ar katru no tām NVO, kas šobrīd darbojas Jaunajā ielā 39i.

Dienas centrs “Kopā būt” ir biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība, to vada Ritma Komarova. Centrs šobrīd nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu galvenokārt senioru vecuma jēkabpiliešiem, tomēr centra darbībā iesaistīti arī programmas Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Volunteers discovery” jaunieši, kā arī vietējie brīvprātīgie. Atsevišķas nodarbības pasniedz arī citu jomu profesionāļi. Jebkuram jēkabpilietim šobrīd ir pieejamas franču, vācu, krievu, angļu un latviešu neformālās sarunvalodas nodarbības – valodu klubs. Plānots, ka sociālās rehanilitācijas pakalpojums tiks paplašināts, piesaistot jaunas mērķauditorijas, tai skaitā – jauniešus no sociālā atstumtības riska ģimenēm.

Agita Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs