Svētki mikrorajonā

Realizējot projektu “Vienoti daudzveidībā”, Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” 27.jūlijā pilsētas Ķieģeļu ielas mikrorajonā organizēja publisku sarīkojumu “Annas diena tautu tradīcijās”. Šajā mikrorajonā dzīvo daudznacionāla sabiedrība, un Annas vārds ir populārs kā latviešu, baltkrievu un citu tautu vidū un saistīts ar dažādām atšķirīgām, gan līdzīgām tradīcijām, kas aizsākušās sirmā senatnē.

Sarīkojumā goda vieta tika atvēlēta tieši Annām. Šajā mikrorajonā dzīvo vairāk kā pāris desmiti šā vārda nesēju. Ar pazīstamo latvju ziņģi “Ķemermiestiņā, mazā mājiņā dzīvoja reiz skaista Anniņa” senioru ansamblis atklāja sarīkojumu, kam sekoja baltkrievu kultūras biedrības “Spatkane” , ukraiņu kultūras biedrības “Javir” radošo kolektīvu priekšnesumi. Annas sveikt bija ieradušies arī Jēkabpils pilsētas vadošie darbinieki Līga Kļaviņa un Andris Rutko, kā arī jaundibinātās māmiņu biedrības pārstāves ar dziesmu un suvenīriem un pašmāju jaunākās paaudzes meitenes ar tautas dziesmu “Tumša nakte..”

Pārsteigumu sagādāja skaista jaunlaulāto pāra parādīšanās svētku laukumā. Arī viņiem tika veltīti apsveikumi un iespēja nodejot pirmo valsi. Noslēgumā Annas saņēma senioru un invalīdu biedrības pašdarinātās dāvanas – priekšautu ar novēlējumu arī turpmāk būt čaklām saimniecēm un nama kopējām. Arī Annas nepalika parādā – sveicēji tika cienāti ar saldumiem.

Sarīkojums bija kupli apmeklēts un priekšnesumi tika uzņemti ar skaļiem aplausiem. Paldies visiem, kuri pielika roku, lai šis pasākums izdotos un sagādātu prieku sev pašiem un citiem!

Pasākumu tika organizēts ar Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu Zemgales NVO projektu programmā