Jēkabpilī darbojas jauna palīdzības organizācija

Biedrība “Palīdzēsim viens otram” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas no nelielas Facebook grupas, kuras dalībniekus saistīja vēlme palīdzēt dažādās grūtībās nonākušiem cilvēkiem, dažu gadu laikā ir izaugusi par nozīmīgu labdarības organizāciju ar nodaļām Latvijas reģionos, kurās biedrības koordinatori organizē palīdzības sniegšanu. Mēs palīdzam dažādās grūtībās nonākušiem cilvēkiem – gan ar pārtiku, apģērbu, sadzīves priekšmetiem un mēbelēm, kas mūsu biedrībā nonāk ar ziedotāju palīdzību, gan ar padomiem un konsultācijām.

Galvenie mūsu sniegtās palīdzības veidi:

  • palīdzība grūtībās nonākušajiem cilvēkiem (palīdzība ar pārtiku, apģērbu, mēbelēm un sadzīves priekšmetiem, malku u.tml.);
  • palīdzība nelaimē nonākušajiem cilvēkiem (palīdzība cilvēkiem, kas negaidīti palikuši bez dzīvesvietas, iztikas līdzekļiem, nezin, kur griezties un saņemt palīdzību);
  • palīdzība smagu slimību gadījumā (palīdzība cilvēkiem, kam nepieciešama finansiālā palīdzība operāciju veikšanai, aprūpes nodrošināšanai neārstējamu veselības problēmu gadījumā u.tml.);
  • dažāda veida konsultācijas (par pieejamo sociālo palīdzību, juridiska rakstura konsultācijas par uzturlīdzekļiem, konsultācijas par paternitātes/maternitātes noteikšanu bērniem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu saņemšanu) cilvēkiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav līdzekļu šāda veida konsultāciju apmaksai.

Lūgums rakstīt uz e-pastu: pvo.jekabpils@gmail.com .

 Arī Tu vari mums palīdzēt vairot labo dažādos veidos, sniedzot dažāda veida atbalstu – ziedojot praktiskas lietas, savu laiku un zināšanas, kā arī naudas līdzekļus. Ja vēlies ziedot apģērbu, pārtiku, sadzīves priekšmetus vai mēbeles, būsim priecīgi ar Jums sazināties un vienoties par tālāko darbību, lai šīs lietas nonāktu tajās ģimenēs, kur tās ir tik ļoti nepieciešamas.

Liels paldies jāizsaka Jēkabpils pašvaldībai par operatīvu telpu piešķiršanu biedrības noliktavas vajadzībām  (Brīvības iela 258a). Arī Jēkabpilī ir iespēja ziedot lietas, kuras nonāks ģimenēs, kurās tās būs nepieciešams.

Jēkabpils pilsētas un novada koordinatores ir Ilze Briška un Jolanta Armanoviča.

Naudas ziedojumiem (mēs nepieņemam skaidras naudas ziedojumus) aicinām izmantot biedrības kontu – LV06HABA0551043090995, AS “Swedbank” (Biedrība “Palīdzēsim viens otram” vai PayPal palidzesim.viens.otram@gmail.com

Biedrībā koordinatori darbojas brīvprātīgi, bez atalgojuma un no pamatdarba brīvajā laikā. Visi ziedojumi tiek novirzīti atbilstoši mērķim.

Labais vairo labo!