Atgādinājums – Memoranda padomes vēlēšanas (balsošana līdz 2.augustam)

Atgādinām, ka līdz 2.augusta, plkst.23:59 ikvienai nevalstiskajai organizācijai, kura ir pievienojusies NVO un MK sadarbības memorandam, ir iespēja veikt balsojumu par NVO kandidātiem to ievēlēšanai Memoranda padomē.

Paldies tām organizācijām, kuras to jau ir paveikušas!

Informācija par balsojumu:

1) Balsstiesīgas ir tikai tās nevalstiskās organizācijas, kuras ir parakstījušas memorandu!

2) Katra nevalstiskā organizācija var balsot tikai vienu reizi (NVO vārdā balsojumu nodod ne vairāk kā 1 persona).

3) Balsojuma ietvaros katrai organizācijai ir iespēja izvēlēties 8 kandidātus, iespējams balsot arī par mazāku kandidātu skaitu.

4) Balsojums nav anonīms, lai pārliecinātos, ka viena NVO nobalso tikai vienu reizi. Rezultāti tiks izplatīti tikai apkopotā veidā.

Informējam, ka kopumā tika saņemti 18 pieteikumi. Par balsošanai nododamiem tika atzīti 16 pieteikumi (viens pieteikums saņemts no biedrības, kura nav parakstījusi memorandu, un vēl viens pieteikums saņemts pēc noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām).

Aicinām iepazīties ar Memoranda padomes NVO puses kandidātu sarakstu un pieteikumiem, kas pieejami šeit.

Balsošana savas pārstāvētās organizācijas vārdā veicama elektroniski šeit līdz š.g. 2.augustam, plkst.23:59.

Balsošanas rezultāti pēc to apkopošanas tiks publicēti Ministru kabineta tīmekļvietnē, kā arī izsūtīti Memorandu parakstījušajām organizācijām.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts