Saņem finansējumu jaunatnes iniciatīvu projekta īstenošanai

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir saņēmusi apstiprinājumu un noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “#runaarmanijekabpils” īstenošanu.

Projekta galvenā aktivitāte ir deviņu videostāstu izveidošana ar jauniešu viedokļiem par Jēkabpili un viņiem aktuālu jautājumu uzdošana videoformātā, to demonstrēšana lēmumu pieņēmējiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un atgriezeniskās saites Jēkabpils skolās nodrošināšana. Projekta gaitā notiks arī jauniešu brīvprātīgā darba akcija “JAUNS un BRĪVRĀTĪGS”, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni.

Projekts tiek uzsākts ar jūlija mēnesi kā sagatavošanās posmu, bet reālās aktivitātes sāksies septembrī un turpināsies līdz 2019.gada jūnijam. Kopējās projekta izmaksas ir 6000 EUR.

Līgums slēgts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 2.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai” ietvaros.

Par projekta norisi biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” informēs savā mājaslapā www.jekabilsnvo.lv, kur ir paredzēta speciāla sadaļa jauniešu video izvietošanai, sociālajos tīklos, kā arī ar drukātās preses palīdzību – sekojiet!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Maira Tropa
Jēkabpils NVO resursu centrs
 sabiedrisko attiecību speciāliste