Noslēdzies izglītošanās cikls par sociālo uzņēmējdarbību

“Latvijas pašvaldībās sociālās uzņēmējdarbības tēmā nav bijuši pasākumi, kuros satiktos tik dažādi sabiedrības pārstāvji,” 25.jūlijā notikušās interaktīvās diskusijas par sociālo uzņēmējdarbību laikā atzina tās vadītāja, eksperte Madara Ūlande.

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”, noslēdzot projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” tematiskos pasākumus par sociālo uzņēmējdarbību, Dienas centrā „Kopā būt” organizēja diskusiju par tēmu – kā to attīstit tālāk Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģionā?.

Kā iepriekšējos divus seminārus, tā arī diskusiju vadīja biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” izpilddirektore un sociālās uzņēmējdarbības eksperte Madara Ūlande. Pēc īsa atkārtojuma par jau iepriekš runāto – kas tas ir, atgādinot par mērķiem un darbības jomām, noskatoties video ar pieredzes stāstiem, un pēc iepazīšanās, kas šoreiz ikvienam lika izkustēties un aprunāties ar nepazīstamu cilvēku, dalībnieki turpināja diskutēt grupās, apspriežoties par četriem ar sociālo uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem. Šī procesa laikā, pakāpeniski veicot dalībnieku rotāciju, tika noskaidrotas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kāds atbalsts un resursi Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģionā jau ir, un kas vēl būtu nepieciešams, lai sociālie uzņēmumi varētu labāk augt un attīstīties?
  2. Ko pašvaldība varētu darīt, lai veicinātu sociālo uzņēmumu darbību un attīstību?
  3. Ko uzņēmumi varētu darīt, lai veicinātu sociālo uzņēmumu attīstību? Kādas sadarbības būtu, jāveido ar uzņēmumiem?
  4. Kādi pasākumi un aktivitātes būtu nepieciešami tuvākā gada laikā, lai veicinātu sociālo uzņēmumu rašanos un izaugsmi?

Darba grupu apkopojumu var skatīt ŠEIT:

Diskusijas kā ideju bankas resurss bija svarīgākais tās pienesums tēmas par sociālo uzņēmējdarbību turpināšanā. Tika pārstāvēti gan Jēkabpils, gan apkārtējie novadi Vidusdaugavas reģionā. Tēmu paplašināja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvju piedalīšanās, katoļu baznīcas priestera Viktora Nagļa spriedumi, Jēkabpils pilsētas pašvaldība priekšsēdētāja vietnieces sociālos jautājumos Līgas Kļaviņas skatījums, deputātes Kristīnes Ozolas, kas pārstāvēja arī biedrību “Domus” un vairāku citu biedrību ieteikumi, sociālā dienesta mājaprūpes vadītājas S.Voiko redzējums, kā arī vietējie iedzīvotāji, kam jau izveidojušās idejas sava biznesa uzsākšanai. Pēc diskusijas interesenti varēja konkrētāk aprunāties ar M.Ūlandi par savām iecerēm.

Diskusija “Sociālā uzņēmējdarbība Vidusdaugavas reģionā” norisinājās biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotā projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

M.Ūlandes prezentācija pieejama ŠEIT:

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” realizēto projektu
“Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”
finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Maira Tropa
Jēkabpils NVO resursu centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste