Māmiņu biedrība ”ATELPA” aicina uz biedrības dibināšanas sapulci

Pirmā mūsu māmiņu tikšanās notiks 10. jūlijā plkst. 18.00, kafejnīcā “Ceļavējš”, Jēkabpilī, Bebru ielā 92 (2. stāva telpās).

Gaidām visus interesentus, lai dalītos pieredzē un izteiktu savu viedokli par to, vai šāda veida biedrībai ir nākotne Jēkabpils pilsētā, kā arī uzklausītu priekšlikumus!

Ir izveidota grupa FB portālā, aicinu tai pievienoties un iepazīties ar informāciju, kas tur atrodama! https://www.facebook.com/groups/1386659048134246/

Lūdzu laicīgi apstiprināt savu dalību pasākumā.

Uz drīzu tikšanos, Svetlana Iftodija,
Māmiņu biedrība “ATELPA”‘
m.b.atelpa@inbox.lv

Biedrības mērķi:

  • Veicināt māmiņu un bērnu interešu aizsardzību un ģimenes vērtību popularizāšanu sabiedrībā
  • Veicināt māmiņu un bērnu garīgo  labsajūtu, sniegt atbalstu krīzes situācijās nonākušajām māmiņām, lai viņas nejustos sabiedrībā vientuļas un pamestas
  • Attīstīt un atbalstīt, bērnu un māmiņu radošo potenciālu
  • Sniegt atbalstu mammām, kuras audzina vienas bērnus, joīpaši, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām
  • Veicināt lietderīgu un produktīvu māmiņu un bērnu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas un kultūras pasākumus, diskusijas, radošās darbnīcas u.c.
  • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu māmiņu un bērnu sabiedrībā
  • Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī starptautiskā dialoga veicināšana
  • Aktīvi aizstāvēt māmiņu un bērnu intereses pašvaldībā, ierosinot dažādas idejas, dzīves kvalitātes veicināšanai
  • Piedalīties vietējā un starptautiska mēroga projektos, kuros tiek sekmēta biedrības mērķu sasniegšana