Jūnija NVO Informatīvajā dienā

Mēneša pēdējā nedēļā orgnizētajā nevalstisko organizāciju Informatīvajā dienā sektora pārstāvjiem bija iespēja tikties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieci sociālos jautājumos L.Kļaviņu (“Latvijas Zemnieku savienība”) un Kultūras pārvaldes pārstāvi Lieni Lambu-Nadjkinu, lai pārrunātu Jēkabpils pilsētas 2018.gada svētku norisi, atzīmējot labo un sniedzot ierosinājumus, kā arī iztaujāt un diskutēt ar nupat domes koalīcijai pievienojušos Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātu A.Krapu (“Gods kalpot Latvijai”).

Informatīvā diena šoreiz raisīja interesi dažādu Jēkabpils NVO pārstāvju vidū, jo īpaši mazākumtautību biedrībās, kas pilsētas svētkos ik gadu ir aktīvi dalībnieki. Pasākumu apmeklēja arī pensionāru biedrību pārstāvji no JPA “Sasaiste” un Jēkabpils pensionāru biedrības, kā arī IADC “Ausma” vadītājs V.Strods, biedrības “Cerību sala” vadītāja A.Kvēpiņa un biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes locekļi un citi. Pēc paša iniciatīvas bija ieradies arī deputāts K.Ģirģens (“KPV”).

Izsakoties par Jēkabpils pilsētas svētku norisi, dalībnieki atzīmēja pozitīvo gaisotni un tiešām lielo Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbu, kas ieguldīts svētku rīkošanā, kā arī pozitīvās atsauksmes, kas saņemtas pēc svētkiem. To īpaši izcēla arī L.Kļaviņa, uzteicot Kultūras pārvaldi par ieguldīto darbu. Tomēr bija arī ierosinājumi, kas galvenokārt skāra gājiena norises laiku un organizēšanu. Tika ierosināts arī nākamgad visas NVO izvietot Jēkabpils Vēstures muzeja filiālē Sēļu sētā, kur pašlaik tradicionāli atrodas tikai mazākumtautību biedrības.

Apspriežot darba kārtības punktu par kultūras dzīves organizēšanu Jēkabpilī, izvērsās domstarpības par to – kā un kas pašlaik tiek organizēts un ko vēlētos dažu NVO pārstāvji. Tomēr abas puses spēja vienoties, ka vispirms jāiesniedz konkrēti priekšlikumi, pēc kuru saņemšanas ir vērts tikties ieinteresēto NVO tiešā diskusijā ar Kultūras pārvaldes vadību.

Savukārt deputātam A.Krapam tika uzdoti jautājumi, kas skar viņa ievēlēšanu par Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadītāju, pārņemot vadību no deputāta A.Nitiša (“Latvijas Zaļā partija”) un paredzamo risināmo jautājumu loku. A.Kraps apliecināja, ka arī šogad vēlētos redzēt nākamā gada budžeta komisijā NVO pārstāvi, turklāt ierosināja, ka tas varētu būt arī otrs no “Jēkabpils uzņēmēju biedrības”, kas spētu pārstāvēt tieši uzņēmēju intereses. 2017.gada budžeta komisijā bez balsstiesībām darbojās un NVO intereses pārstāvēja pašlaik vienīgās Jēkabpilī darbojošās NVO apvienības, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja A.Pleiko.

Diskusijas laikā A.Kraps bija atvērts priekšlikumiem, bet norādīja, ka viņa darbībā bijusi pauze, jo kādu laiku nav darbojies koalīcijā, tāpēc viņam ir tikai vispārēja informācija par dažu procesu virzību. A.Kraps iedrošināja biedrības “Par ķepām” pārstāvi L.Bebri sniegt pašvaldībā gan priekšlikumus, gan skaidrojumu – kādām aktivitātēm ir nepieciešams papildus finansējums. L.Bebre pamatoti norādīja, ka biedrības darbības rezultātā mikrorajonos ir mazinājusies ielas kaķu populācija, tie mazāk slimo, kā arī sabiedrība ir kļuvusi nedaudz iecietīgāka un izprotošāka par nepieciešamību problēmu risināt visiem kopā. Biedrība arī kļuvusi labs sadarbības partneris un palīgs pašvaldības uzņēmuma SIA “Jēkabpils pakalpojumi” dzīvnieku patversmes darbībā, tomēr biedrībai joprojām ir grūtības finansējuma piesaistē elementāru ikdienas vajadzību nodrošināšanā, bieži tiek ieguldīti personīgie līdzekļi.

Informatīvās dienas norisē piedalījās arī laikraksta “Brīvā Daugava” parstāvji. Nākamā informatīvā diena norisināsies jūlija pēdējā nedēļā, sekojiet informācijai par to – ar kādiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātiem un/vai iestāžu vadītājiem tiksimies tad.

Agita Pleiko,
Jēkabpils NVO resursu centrs
NVO eksperts