Jēkabpils pensionāri realizē projektā iecerēto

Ar ceļojumu caur Biržiem uz Neretu un atgriešanos mājup savu projektu “Sēlija dzejā un prozā” arvien tuvāk noslēgumam virza Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība.

Projekta realizēšanā jau organizēti divi pasākumi – dzejas un prozas lasīšana. Pirmajā reizē dzeju izvēlējās un lasīja pašu biedrības aktīvākie dalībnieki, bet otrajā viesos pensionāru apvienībā ar lasījumiem bija Jēkabpils 3.vidusskolas audzēkņi ar skolotāju Ingunu Ūbeli.

Tagad jūnijā aktīvo pensionāru 26 interesentu grupa kopā ar rakstnieci Lūciju Ķuzāni devās uz Neretas muzeju un Ķišku kapiem, kur apmeklēja Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietu. Ķišku kapos Jaunsudrabiņš kopā ar sievu, meitu un radiniekiem pārapbedīts no Vācijas. Pensionāru apvienības vadītāja Dzintra Gavriloviča saka lielu paldies Lūcijai Ķuzānei, kura jau pa ceļam uz Neretu stāstījusi daudz interesantu faktu par 1905,gadā nošautajiem revolucionāriem, Ansi Līventālu un vēlāk arī par J.Jaunsudrabiņa dzīvi, kas nevienā grāmatā neesot izlasāmi. Nonākot Jaunsudrabiņa tēva mājās “Riekstiņi”, kur tagad ierīkots muzejs, un satiekot līdzīgu interesentu grupu no Rankas, kas nokavējusi nolīgtās ekskursijas sākuma laiku un bijusi spiesta gaidīt, L.Ķuzāne pratusi ar savu stāstījumu aizraut arī viņus.

Pensionāru apvienība ir gandarīta, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība šogad pilnā apmērā ir atbalstījusi viņu sagatavoto projektu, un plāno tā turpmākās aktivitātes. Augusta sākumā, lai uzturētu iepriekš izveidojušos kontaktus ar Ilūkstes pensionāriem, viņi dosies garākā braucienā. Tā laikā iecerēts iepazīties ar pensionāriem Subatē un viesoties Raiņa atjaunotajā muzejā Tadenavā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienības projekta “Sēlija dzejā un prozā” realizēšanai piešķīrusi 986,00 EUR, projekta vadītāja Velga Novika.

A.Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs