Jēkabpilī vēlas dibināt jaunu biedrību māmiņām – “Atspulgs”

Jēkabpilī 10.jūlijā uz pirmo tikšanos sanāca topošās māmiņu biedrības “Atspulgs” dibinātājas. Šīs idejas autore ir divu bērnu māmiņa Svetlana Iftodija.

“Šai idejai mani iedvesmoja biedrības “Sasaiste” vadītāja Biruta Jemeļjanova. Es viņas vadītajā biedrībā strādāju pusgadu, darbojos Nodarbinātības valsts aģentūras programmā. Katru dienu gāju uz darbu un apbrīnoju Birutas kundzi, ar kādu apņemšanos un dzīvīgumu viņa pilnībā atdodas darbam un vēl joprojām, neskatoties uz savu cienījamo vecumu, iet un dara. Laikā, kad es strādāju biedrībā “Sasaiste”, es biju gaidībās ar otro bērniņu un sapratu, ka gribu būt mamma, ar kuru bērni nākotnē varētu lepoties, tāpēc nolēmu, ka mēģināšu apvienot māmiņas, lai viņām būtu iespēja runāt par savām sāpēm un tikt uzklausītām, nevis noslēgties savā čaulā un ikdienas darbos, pazūdot problēmās,” stāsta Svetlana Iftodija.

Sākotnēji, lai realizētu savu ideju, Svetlana izveidoja grupu sociālajā vietnē facebook.com, pulcinot ap sevi līdzīgi domājošas māmiņas. Viņai bijusi ideja māmiņu biedrībai dot nosaukumu “Atelpa”, bet pirmajā tikšanās reizē sarunās nonākts pie secinājuma, ka šis nosaukums neatspoguļos visas jaunās biedrības darbības jomas, tāpēc izvēlēts cits nosaukums – “Atspulgs”, kas precīzāk definē māmiņu biedrības mērķus.

“Tikšanās gaitā apspriedām logo un nosaukuma izveidi, nonācām pie secinājuma, ka labāk būs ”Atspulgs”, jo bērni ir mūsu māmiņu tiešie atspulgi, tapēc šis vārds turpmāk labi raksturotu arī biedrības mērķus,” skaidro Svetlana Iftodija.

Uz pirmo tikšanos ieradās 12 māmiņas, biedrības izveidē ļoti aktīvi iesaistījusies Inese Grišāne. Svetlana Iftodija īpašu paldies teic Jēkabpils NVO resursu centra priekšsēdētājai Agitai Pleiko un  JPA ”SASAISTE” vadītājai Birutai Jemeļjanovai, ka arī viņas atnāca uz pimo tikšanos un dalījāties savā pieredzē.

Tikšanās reizē kopīgi izvēlējās biedrības logo, kas turpmāk tiks izmantots tās darbībā, veicinot atpazīstamību. Logo attēloti mātes un bērna silueti, kas it kā spoguļojas viens otrā. Logo autore ir  Aleksandra Gržibovska, kas studē Daugavpils Universitātē, Dizaina specialitātē.

Pirmajā sanāksmē pārrunāja arī dažādās sāpīgās māmiņu tēmas, ar ko nākas saskarties ikdienā, piemēram, nav kur nodarbināt dažāda vecuma bērnus, jo īpaši vasaras periodā. Tāpat arī secināts, ka māmiņas ar bērniem maz atpūšas svaigā gaisā. Lai darītu kaut ko lietas labā, nolemts jau augustā rīkot jaunveidojamās biedrības pirmo pikniku.

Sarunās tika skarta arī klasiskā problēma, ka, rūpējoties par bērniem un ģimeni, māmiņas maz laika atvēl sev un savām interesēm.

Tikšanās noslēgumā vienbalsīgi tika nolemts dibināt biedrību un darbam valdē pieteicās četras visdrosmīgākās mammas, kas turpmāk veidos biedrības kodolu – Svetlana Iftodija, Inese Grišāne, Jolanta Armale, un Liene Minkeviča. Plānots, ka biedrības dibināšanas sapulce varētu notikt 21.jūlijā. Tāpat arī jau tuvākajā laikā plānots organizēt vēl vienu māmiņu biedrības dalībnieču sapulci, lai turpinātu diskutēt par tām aktuālām tēmām, kopīgi meklējot risinājumus.

Tāpat arī jau ir izstrādāti biedrības mērķi:

  • Veicināt māmiņu un bērnu interešu aizsardzību un ģimenes vērtību popularizāšanu sabiedrībā;
  • Veicināt māmiņu un bērnu garīgo  labsajūtu, sniegt atbalstu krīzes situācijās nonākušajām māmiņām, lai viņas nejustos sabiedrībā vientuļas un pamestas;
  • Attīstīt un atbalstīt, bērnu un māmiņu radošo potenciālu;
  • Sniegt atbalstu mammām, kuras audzina vienas bērnus, joīpaši, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām;
  • Veicināt lietderīgu un produktīvu māmiņu un bērnu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas un kultūras pasākumus, diskusijas, radošās darbnīcas u.c.;
  • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu māmiņu un bērnu sabiedrībā;
  • Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī starptautiskā dialoga veicināšana;
  • Aktīvi aizstāvēt māmiņu un bērnu intereses pašvaldībā, ierosinot dažādas idejas, dzīves kvalitātes veicināšanai;
  • Piedalīties vietējā un starptautiska mēroga projektos, kuros tiek sekmēta biedrības mērķu sasniegšana.

Sadarbībā ar S.Mikanovsku sagatavoja S.Iftodija